nieuws

Literatuurstudie over

bouwbreed Premium

filiforme corrosie

Het Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies (COT) uit Haarlem heeft een literatuurstudie uitgevoerd naar filiforme corrosie op aluminium. Het rapport dat naar aanleiding van de studie is gemaakt, biedt een samenhangend overzicht van de huidige stand van de kennis op dit terrein. Daaruit wordt duidelijk dat als er geen discontinuiteiten in de verflaag zitten, de kans op filiforme corrosie zeer klein is. Voorwaarden voor het ontstaan van deze vorm van corrosie zijn de aanwezigheid van zouten, zuurstof en water. Chloriden blijken sterk corrosief te werken in vergelijking met vele andere zuren en zouten.

Daarbij moet de relatieve vochtigheid tussen 50 en 90 procent liggen; anders treedt geen corrosie op.

Uit de studie wordt verder duidelijk dat de filiforme corrosieproef volgens NEN-ISO 4623 betrouwbare aanwijzingen geeft voor de roestwerende werking van verflagen.

Reageer op dit artikel