nieuws

Limburg verheugd over kabinetsbesluit A73

bouwbreed

De provincie Limburg heeft verheugd en met instemming gereageerd op het besluit van het kabinet om de A73-Zuid (Venlo-Maasbracht) te situeren op de oostoever van de Maas. Gedeputeerde staten gaan ervan uit dat in 1996 al begonnen kan worden met aanleg van de belangrijke verkeersader.

In een reactie op het kabinetsbesluit stellen zij vast dat aanleg snel kan beginnen omdat er thans nog slechts weinig voorbereidende werkzaamheden te hoeven verricht. Het oost-trace werd immers al in 1985 vastgesteld. Verder stellen GS er van uit te gaan dat “na de realisatie van de eerste fase (aanleg enkelbaans autoweg) aansluitend de ombouw tot autosnelweg kan plaatsvinden”. Overigens voegen ze daar aan toe dat “delen van de autoweg in de eerste fase, waar de grootste knelpunten zich bevinden, direct als autosnelweg moeten worden uitgevoerd”.

De tracekeuze van het kabinet komt overeen met de voorkeur van de meerderheid van GS. Die besloot eind januari dit jaar in het kader van de mer-procedure eveneens om de A73-Zuid aan te leggen op de oostoever.

Volgens GS komt met de beslissing van het kabinet “een einde aan een zeer langdurige voorbereiding van de planning van een voor Limburg onmisbare Noord-Zuid-verbinding”.

Het kabinet heeft in hun ogen erkend hoe groot de betekenis van die weg op de oostoever is voor Limburg: “Dit besluit biedt de enige oplossing om niet alleen de huidige ernstige problemen het hoofd te bieden, maar ook om de ontwikkelingsmogelijkheden op een verantwoorde wijze te ke geleiden”.

In het deze week gepresenteerde Streekplan voor Noord- en Midden-Limburg hadden GS overigens al ruimte gereserveerd voor een oostelijk trace van de A73-Zuid. Volgens hen sluit deze variant het best aan bij het verstedelijkingsbeleid in en rond Venlo en Roermond en aan een maximale bundeling van infrastructuur.

Zo wordt de autoweg gebundeld met de spoorlijn Venlo-Echt en dat vergroot het aantal potentiele locaties voor woningbouw en besterreinen met zowel een spoor- als wegontsluiting.

Reageer op dit artikel