nieuws

Limburg subsidieert weghalen olietanks

bouwbreed

Het provinciale bestuur van Limburg kent op korte termijn subsidie toe aan de gewesten Midden-Limburg en Maastricht-Mergelland voor het saneren van ondergrondse olietanks. De werken in het laatste gewest zijn inmiddels begonnen. De nadruk ligt op het verwijderen van buiten gebruik geraakte olietanks bij particulieren.

De totale kosten van maatregelen in deze categorie belopen f. 1054416. Uit het budget van de Bijdragenregeling is hiervoor een subsidie van f. 60000 tot f. 80000 beschikbaar.

Volgens het Uitvoeringsprogramma Bodembescherming 1994 van Limburg kent de provincie voorts subsidie toe aan de gemeente Roerdalen voor het opheffen van ongerioleerde lozingen. In Limburg is ongeveer 7 procent van de woningen en bedrijven niet aangesloten op het riolennet. De meeste niet-aangesloten percelen komen voor in het buitengebied en liggen te ver van de hoofdriolering af om verplicht te worden aangesloten.

In Roerdalen vindt intussen een rioleringspo plaats. De gemeente Gennep ziet als gevolg van de overstromingen geen kans het voorgedragen rioleringspo nog dit jaar uit te voeren. De subsidie gaat nu naar de gemeente Mook en Middelaar. De totale kosten voor de categorie lozingen beloopt f. 1442955. De subsidie bedraagt f. 250000 tot f. 400000.

De provincie kent verder subsidie toe aan de gemeente Nederweert voor het opheffen van een overstort naar het Sarseven. Geen subsidie gaf Limburg aan de gemeente Weert voor het overstortpo Leukerbeek. Pas na nader onderzoek kan dit werk in uitvoering komen.

In plaats daarvan krijgt Nederweert subsidie voor het overstortpo Tungelroyse Beek nabij Leveroy. De totale kosten voor deze categorie komen uit op f. 150000, waarvoor de provincie maximaal f. 50000 subsidie verstrekt.

In Limburg voldoet momenteel ruim de helft van de overstorten niet aan de normen. Vanaf 2008 gelden aanvullende regels die tot een verdere vermindering moeten leiden van de uitworp uit riooloverstorten.

De invoering van milieuzorgsystemen bij kleine en middelgrote bedrijven vergt in totaal f. 342580 en kan met een subsidie van f. 50000 tot f. 80000 worden bedacht.

Limburg stimuleert onder meer de verwerking van milieukundige gegevens van bodemonderzoek van bedrijven die leiden tot het nemen van bodembeschermende maatregelen. Te denken valt ook aan het realiseren van bodembeschermende voorzieningen op bedrijventerreinen die in een bodembeschermingsgebied liggen en aan invoering van interne milieuzorg bij bedrijven in bodembeschermingsgebieden.

Reageer op dit artikel