nieuws

Kroon keurt uitbreiding Heidemaatschappij af

bouwbreed

De Kroon vreest dat het nieuwe hoofdkantoor van de Heidemaatschappij in Arnhem te groot wordt in verhouding tot de omgeving. Ze weigert daarom goedkeuring te verlenen aan het bestemmingsplan dat in uitbreiding van het bestaande gebouw voorziet.

De Kroon meent om te beginnen dat de plannen zoals die nu bestaan voor uitbreiding van het hoofdkantoor een negatieve uitstraling zullen hebben op de nabij gelegen woonwijk het “Sonsbeekkwartier”. Het hoge gebouw zal een aantal huizen in de buurt in de schaduw zetten.

Verder vreest ze dat de grootschalige uitbreiding de monumentale waarde van het naastgelegen gebouw De Bazel zal aantasten.

De Kroon vindt dat de provincie Gelderland het bestemmingsplan voor het nieuwe hoofdkantoor nooit zonder meer had mogen goedkeuren. Ze had beter moeten uitzoeken of het gebouw niet wat kleiner had ke worden. Volgens de Kroon is het best mogelijk dat het nieuwe gebouw een verdieping minder krijgt. Er zijn namelijk geen harde cijfers die aantonen dat de Heidemaatschappij zoveel extra ruimte nodig heeft als de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem haar willen geven.

De zaak werd bij de Kroon aanhangig gemaakt door inwoners van het Sonsbeekkwartier. Zij hadden behalve op de grootschaligheid van de uitbreiding ook kritiek op tal van andere zaken. Ze vreesden bijvoorbeeld voor parkeeroverlast, verkeersdrukte in hun wijk en lawaai tijdens de bouw.

Al deze andere bezwaren vindt de Kroon ongegrond.

Reageer op dit artikel