nieuws

Koopwoning favoriet bij 75% van Randstedelingen

bouwbreed

Van de mensen die in de Randstad wonen geeft 75% de voorkeur aan een koophuis en 25% aan een huurhuis. Van de huidige huurders zou tweederde een huis willen kopen. De helft van de kopers zoekt een huis in de prijsklasse tussen de f 175000 en such250000 met een uitloop tot f 300000.

Bovenstaande kan worden geconcludeerd uit het onderzoek Wonen op niveau’, waarin de resultaten zijn vervat van een enquEte onder 350 woonconsumenten in de Randstad. Het onderzoek is uitgevoerd door het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting.

Onder de huurders zit de grootste vraag naar woningen met een maandelijkse huurlast van f 700 tot such1100 per maand.

Van de woonconsumenten in de Randstad is 43% eigenaar van zijn of haar woning. De meeste woningen die bij verhuizing vrijkomen kosten tussen de anderhalve en tweeeneenhalve ton. Van de Randstadbewoners heeft 57% een huurhuis. Van hen betaalt 42% minder dan f 600 huur per maand. Tweederde woont in een sociale huurwoning. Naar woningtype gezien laat 54% bij verhuizing een eengezinshuis achter.

De onderzoekers constateren dat driekwart van de mensen bij voorkeur zoekt naar een eengezinshuis. Hoekwoningen en half vrijstaande woningen zijn opvallend populair. Van degenen die nu in een meergezinshuis wonen, wil 70% liever in een eengezinshuis wonen. Omgekeerd zoekt een kleine 20% van de bewoners van een eengezinshuis naar een gestapelde woning. In totaal is bijna 25% op zoek naar een gestapelde woning. Doelgroepen zijn ouderen en jongere alleenstaanden.

De respondenten die in een flat geonteresseerd zijn, wonen liever in middelhoogbouw (80%) dan in hoogbouw (9%). Begane grond tot vier hoog is duidelijk favoriet. Nog geen kwart van de flatliefhebbers wil op de vijfde verdieping of hoger wonen.

Ruimte

De belangrijkste kwaliteitseis die de bewoners stellen is de ruimte in de woning. Verschillende andere aspecten (zoals luxe, voorzieningen, tuin) zijn inwisselbaar tegen meer inhoud.

De bewoners hebben een lichte voorkeur voor traditionele architectuur, met als voornaamste kenmerk puntdaken, maar ook experimentele woningen zijn ook favoriet. De moderne typen (platte daken, blokvormig) worden in het algemeen minder aantrekkelijk gevonden.

Bewoners plaatsen een tuin hoog op de lijst van belangrijke voorzieningen. Twee op de drie respondenten zijn bereid om extra te betalen voor een milieuvriendelijke woning, zonder dat hen dat financieel gewin oplevert.

Reageer op dit artikel