nieuws

Jonge architect wint Berlijnse prijsvraag

bouwbreed Premium

De grote internationale stedebouwkundige prijsvraag voor Spree-Insel, het hart van Berlijn, is gewonnen door Bernd Niebuhr. Deze 35-jarige architect uit Berlijn won de prijsvraag waarin 52 internationaal geselecteerde architecten een ontwerp inleverden.

De uitkomst van de prijsvraag is verrassend, omdat Bernd Niebuhr ook in Berlijn weinig bekendheid geniet. Maar op grond van een globale ideeenschets tussen honderden collega’s werd hij toegelaten tot de 52 meest belovende inzenders voor deze prijsvraag.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung die de uitslag meldde, maakte gewag van een tegenvallend niveau in deze prijsvraag. Het betreft de mogelijke bebouwing van het oudste deel van de binnenstad, waar deze zomer nog de tijdelijke reconstructie van het Stadtschobeta in zeildoek te zien is, en de locatie van het slooprijpe DDR Palast der Republik. Niebuhr bepleit de afbraak van het Palast, evenals een ander regeringsgebouw voor de Staatsrat. Het ministerie voor buitenlandse zaken denkt de ontwerper op deze plaats. Het ministerie van binnenlandse zaken plant hij in de voormalige Reichsbank. Tijdens de prijsvraagprocedure is het voorgenomen bouwprogramma van de Bundesrepublik in Berlijn ter discussie gesteld, en werden diverse onderdelen wegbezuinigd. Niebuhr wil het stedebouwkundige bouwvolume van het Stadtschlobeta opnieuw bouwen voor een openbare functie die de levendigheid in het centrum moet terugbrengen. Geen reconstructie van het slot, maar een gebouw dat met hetzelfde stedebouwkundige volume een eigentijdse functie en architectuur krijgt. Met de toenemende onwil om ook snel te gaan bouwen, lijkt de prijsvraaguitslag geen overtuigend succes.

Sloop

Van de vijf prijswinnaars was het alleen Oswald Mathias Ungers (4e prijs) die het Palast der Republik wilde handhaven; de overige vier ontwerpen gingen uit van sloop. Bij bekendmaking van de uitslag werd wel aangegeven dat de dure sloopklus met veel asbest op dit moment geen hoge prioriteit geniet, zodat hergebruik bij uitwerking van toekomstige plannen niet uitgesloten lijkt. Daarmee is de situatie weinig rooskleurig voor een redelijk snelle aanpak van het belangrijkste onderdeel van Berlijn-Mitte.

Uitvoering hangt af van voortdurende wisseling van inzichten in het beleid voor Berlijn als hoofdstad. Met het ontbreken van voldoende middelen lijkt alleen de bouw van het met status beladen ministerie voor Buitenlandse Zaken urgent. Hiervoor is op korte termijn een nieuwe internationale prijsvraag te verwachten.

Reageer op dit artikel