nieuws

Huurders hechten meest aan milieu-aspecten

bouwbreed Premium

Geen vocht en tocht, een goede isolatie, energiezuinig en geen geluidsoverlast. Die aspecten zijn voor zittende bewoners van huurwoningen aanzienlijk belangrijker dan de grootte van de woning en het aantal kamers.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Woonbond naar de kwaliteit van huurwoningen. De resultaten werden gepresenteerd op de NWR Bouw RAI tijdens een symposium van de bond.

Die noemt het heel opvallend dat juist milieuaspecten veel hoger scoren dan -hetgeen traditioneel min of meer verwacht werd- de omvang de woning en het aantal vertrekken.

Eveneens valt op dat spontaan het aspect van de eventuele geschiktheid van de woning voor ouderen als belangrijk kwaliteitsaspect wordt genoemd. Dat verbaast de Woonbond niet:

“Het aandeel ouderen in de bestaande woningvoorraad neemt toe. Het is, gezien de niet erg rooskleurige inkomenssituatie van veel ouderen, zeer waarschijnlijk dat hun woningvraag in de toekomst voor een groot deel in de bestaande voorraad sociale huurwoningen gerealiseerd zal moeten worden.”

Veiligheid

Gevraagd naar kwaliteitsaspecten van de woonomgeving blijkt ook bij huurders sociale veiligheid, het tegengaan van vandalisme en criminaliteit, het meest belangrijk te zijn. Hoog scoren ook aanwezigheid van groen en goed openbaar vervoer.

Wat betreft dienstverlening door de verhuurder blijkt voor de meeste huurders de service bij onderhoudsklachten doorslaggevend. Maar ook wordt in toenemende mate belang gehecht aan het beleid van corporaties bij eventuele verkoop van de huurwoning. Die verkoop zal, zo verwacht de Woonbond, in het tijdperk na de brutering en bij het wegvallen van objectsubsidies ook inderdaad een steeds belangrijker rol gaan spelen.

Waarderingsstelsel

Kritisch is de Woonbond over het in Nederland bestaande systeem van woningwaardering. De kritiek richt zich met name op het feit dat vooral het oppervlak van de woning erg veel punten oplevert:

“Daarmee is een grote woning bijna automatisch een woning met veel kwaliteit. De onderhoudstoestand van de woning telt niet mee in de kwaliteitsbeoordeling, tenzij er heel grote gebreken zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat huurders goed onderhoud een erg belangrijk kwaliteitsaspect vinden. Zaken als het sociale klimaat, de buurt waarin de woning staat, het uiterlijk van de woning (de architectuur) tellen in de kwaliteitsmeting van de overheid ook niet mee.”

A. Thomsen, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft (afdeling bouwkunde) deelde die kritiek op het waarderingssysteem. “Het stelsel wordt te weinig gebruikt als peilstok voor de prijs-kwaliteitsverhouding in de woningvoorraad”, meent hij.

Om die reden is hij een aantal jaren geleden begonnen aan de ontwikkeling van een woningkwalieitstoets op basis van vergelijkend warenonderzoek, de zogenaamde WoonConsumenten Toets. Daarbij is gebruikskwaliteit het uitgangspunt.

Reageer op dit artikel