nieuws

HR-ketel is al aantrekkelijk bij laag gasverbruik

bouwbreed

Uit een nieuwe berekening van de Stichting HR (Hoog Rendement) blijkt, dat een een HR-ketel aanbevelingswaardig is bij een gasverbruik vanaf 1132 m3. De stichting is daarbij uitgegaan van een per 1 april geldende subsidie van f.

200 voor een HR-ketel en een rentepecentage van 7% en een afschrijvingsperiode van 15 jaar. Verder gaat ze uit van een gasprijs van f. 0,50 en een kWh-prijs van f. 0,21. De stichting neemt voor de vergelijking als basis een bestaande ketel met een rendement van 70%. Voor de berekening van de jaarlijkse kosten van de centrale verwarming heeft de stichting voor de HR-ketel standaard rekening gehouden met het gebruik van een pompschakelaar en een elektronische ontsteking die samen zo’n 100 m3 op aardgas besparen per jaar. De berekening in de vorm van een nieuwsbrief met een daarin opgenomen tabel is bij de stichting te Ridderkerk aan te vragen.

Mochten er energieheffingen komen waarbij derhalve de aardgasprijs en de elektriciteit duurder worden, dan wordt de berekening alleen maar gunstiger. Het omslagpunt waarbij het aantrekkelijker wordt om een HR aan te schaffen komt dan naar verhouding lager te liggen.

Reageer op dit artikel