nieuws

Hilversum vreest toename achterstallig onderhoud

bouwbreed

Het advies van de Raad voor de Gemeentefinancien over een nieuwe verdeling van geld het gemeentefonds moet voor wat betreft de gemeente Hilversum de prullenmand in. Dat concluderen B en W in een brief aan de Tweede Kamer.

De geadviseerde nieuwe systematiek levert Hilversum jaarlijks een korting van f. 8,5 miljoen netto op. Volgens B en W is dat onaanvaardbaar omdat dit “enorme problemen zal opleveren voor de onderhoudssituatie van wegen, gebouwen etc.”.

Het college vindt dat Hilversum gestraft is (en wordt) voor bescherming van de natuur. De gemeente weigert namelijk woningen te bouwen in omringende natuurgebieden. Daardoor is het Hilversumse aandeel in de nationale woningvoorraad gedaald, met als gevolg een jarenlange daling van de uitkering uit het gemeentefonds. Die uitkering is namelijk gebaseerd op het aantal woningen.

De terugloop in inkomsten heeft de gemeente telkenjare opgevangen met verdere bezuinigingen en belastingverhogingen. Een extra bezuiniging van f. 8,5 miljoen is volgens B en W te veel van het goede:

“Het resultaat van de in het verleden gerealiseerde bezuinigingen is nu al overal zichtbaar en merkbaar. Vooral daarom zijn de voorstellen voor een nieuwe verdeling van het geld onbegrijpelijk en onlogisch.

” Het opvangen van die bezuiniging noemen ze dan ook onmogelijk.

Riolering

Het college meent dat de Raad voor de Gemeentefinancien niet alle uitgaven heeft onderzocht: “30 procent van het totale pakket is buiten beschouwing gebleven. dat betreft onder meer de uitgaven voor het wegenonderhoud”.

De Raad voor de Gemeentefinancien vindt dat de kosten voor riolering volledig op de burgers moeten worden verhaald. Hilversum staat voor belangrijke vervangingsinvesteringen.

Ironisch merkt het college van Hilversum op: “Als wij straks die investeringen achter de rug hebben, zal er waarschijnlijk wel weer een andere verdeling van het geld uit het gemeentefonds komen. Talloos veel gemeenten zijn dan immers toe aan de vervanging van het rioolstelsel. Hilversum zal er niet van profiteren. Want zo werkt toch de wet van de remmende voorsprong? Zo ging het toch ook met de regeling verfijning riolering?”

Volgens B en W zal de voorgestelde verdeling van geld uit het gemeentefonds in Hilversum dan ook leiden tot problemen “die veel verder strekken dan het verder oplopen van achterstallig onderhoud”.

Reageer op dit artikel