nieuws

Heerma: meer kennis nodig over Europese volkshuisvesting

bouwbreed Premium

Er zijn maar weinig gegevens beschikbaar over de financiering van de volkshuisvesting in de andere lidstaten van de Europese Unie.

Op die lacune wees staatssecretaris Heerma op een bijeenkomst over sociale woningbouw in Europees verband, die was georganiseerd door de Europese organisatie Cecodhas.

In zijn bijdrage gaf Heerma een overzicht van de Nederlandse opzet van de financiering en betaalbaarheid van de Nederlandse volkshuisvesting.

Daarbij merkte hij op geen vergelijking te ke trekken met andere landen omdat er weinig internationaal vergelijkbare statistische en andere gegevens beschikbaar zijn over bijvoorbeeld de financiele positie van corporaties, relevante financiele instellingen, de mate van verzelfstandiging van sociale verhuurders, decentralisatie en dergelijke.

Deze gegevens zouden verzameld moeten worden, zo vindt de bewindsman. “Hierdoor kan het Europees overleg verdere inhoud worden gegeven en de relevantie ervan verhoogd worden.”

Reageer op dit artikel