nieuws

Harderwijk wil hoge brug en aquaduct

bouwbreed

Om zowel het verkeer over land als over water vrije doorgang te bieden ijveren de betrokken overheden voor de bouw van een aquaduct gecombineerd met een hoge brug over de randmeren bij Harderwijk. De kosten van het po bedragen f. 50 miljoen.

De provincies Flevoland en Gelderland, de regionale directie van Rijkswaterstaat en de gemeenten Zeewolde en Harderwijk presenteren dezer dagen een gezamenlijk idee voor de vrije doorgang over de Randmeren bij Harderwijk.

Het gaat hier om een vrije doorgang voor zowel het autoverkeer als het scheepvaartverkeer. Het po Hardersluis maakt deel uit van een integraal plan voor de herinrichting van de randmeren ten behoeve van de watersport. De gemeentebesturen van Zeewolde en Harderwijk hebben hiervoor een intergemeentelijke structuurschets vastgesteld. De randmeren Veluwemeer en Wolderwijs vormen een belangrijke schakel in de vaarroute tussen de watersportgebieden in het noorden en de rest van Nederland. De huidige Hardersluis bij Harderwijk verwerkt jaarlijks meer dan 30000 schepen. Door hun ligging en omvang zijn de randmeren steeds meer in trek als verblijfsgebied voor vakantiegangers uit het hele land.

De Hardersluis vormt echter ook de bottle-neck in het wegverkeer tussen de kop van Noord-Holland via de dijk Enkhuizen/Lelystad naar Oost-Nederland. De sluis verwerkt zo’n 20000 voertuigen per etmaal. Het plan van de diverse overheden voorziet dan ook in vervanging van de zeer krappe Hardersluis door een combinatie van een aquaduct en en hoge brug.

Hierdoor kan vrijwel al het scheepvaartverkeer, obstakel-vrij, de drukke wegverbinding kruisen en het wegverkeer de vaarroute. De kosten van de beoogde oplossing worden geraamd op zo’n f. 50 miljoen. Rijkswaterstaat en de gemeentebesturen van Zeewolde en Harderwijk hebben inmiddels al een deel van dit bedrag toegezegd.

Voor de verdere financiering willen de initiatiefnemers ook andere belanghebbende overheden en instanties bij het po betrekken. Een presentatie op de Landelijke Watersportdag in Almere vormt hiervan het begin.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels