nieuws

GS dragen bij aan toeristentrein in Zuid-Limburg

bouwbreed

G.S. van Limburg hebben provinciale staten voorgesteld een bijdrage van f. 715000 ter beschikking te stellen om het mogelijk te maken dat er tussen Schin op Geul en Kerkrade-Centrum voor toeristen een stoomtrein gaat rijden. In totaal vergt de investering een bedrag van f. 4,7 miljoen

De stoomtrein moet gaan rijden op de reeds bestaande lijn Schin op Geul (gemeente Valkenburg) en Kerkrade, die niet langer door de NS wordt geexploiteerd. De f. 4,7 miljoen is nodig voor aanpassing van de infrastructuur, herinrichting van stations, met bouwen van loodsen en een werkplaats, het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan het baanvak en de kunstwerken en aan de aanschaf van rollend materieel. GS willen slechts dan de bijdrage verstrekken als ook andere belanghebbenden, waaronder de gemeenten die door het treintje zouden worden aangedaan, financieel bijspringen.

Reageer op dit artikel