nieuws

Geleen lijdt schade door schorsen van bouwvergunnning gemeentehuis

bouwbreed

De schorsing van de bouwvergunning voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Geleen door de Raad van State kost de gemeente, tengevolge van de kostenstijgingen in de bouw, maandelijks f. 25000. De bouwwerkzaamheden moesten worden stopgelegd na bezwaren van omwonenden en een poontwikkelaar die in de buurt gevestigd is.

B en W verwachten dat de bouw in het ongunstigste geval 2,5 jaar blijft stil liggen en in het gunstigste geval over een week hervat kan worden. De schorsing van de bouwvergunning is onder andere te wijten aan het ontbreken van een totaal plan voor de kern Geleen, dat door een extern bureau wordt verricht.

Opheffing van de schorsing vragen B en W pas nadat de motieven van de Raad van State schriftelijk kenbaar zijn gemaakt en bekend is welke besluiten nog genomen moeten worden om te ke doorbouwen. Het college schrijft dit aan de Commissie Stadsontwikkeling die vanavond vergadert. B en W stellen de commissie voor om het deel-bestemmingsplan gemeentehuis zo snel mogelijk in de inspraak te brengen om een duidelijk inzicht te krijgen in de bezwaren.

Reageer op dit artikel