nieuws

Geen bezwaar rijk tegen woningbouw Groene Hart

bouwbreed

De minister van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de Inspecteur Ruimtelijke Ordening van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht hebben hun bezwaren tegen de bouw van 3800 woningen in het Groene Hart bij IJsselstein ingetrokken. Milieu-organisaties waarschuwen echter over de risico’s voor gezondheid en voor storingen van elektrische apparatuur voor de nieuwe bewoners door de nabijgelegen zendmast van de Nozema

Dat bleek bij de behandeling van het bestemmingsplan Zenderpark bij de Raad van State in Den Haag. Het plan voorziet in de bouw van woningen voor de woningbehoefte in de Utrechtse regio. Volgens gedeputeerde Schapenk van de provincie Utrecht is het plan van groot belang om op korte termijn enigszins tegemoet te ke komen aan de enorme vraag naar woningen in de regio.

De woningbouw op een aantal andere locaties loopt vertragingen op en de provincie en de gemeente IJsselstein hebben hun hoop gevestigd op het plan Zenderpark om op korte termijn te ke beginnen met de bouw van woningen. In 1995 moeten de eerste 500 woningen gebouwd worden. In de daaropvolgende jaren komen er elk jaar 800 woningen bij.

Gezondheid

In een advies van een onafhankelijk deskundige van de Raad van State werd het plan van diverse kanten bekritiseerd. Maar dat advies ging nog uit van de tegenstand van het rijk tegen de bouw van de woningen in het Groene Hart. Bovendien leek met name de financiele haalbaarheid van het doortrekken van de sneltram een onhaalbare zaak, waardoor het plan ook in strijd was met het beleid om nieuwe woonwijken goed bereikbaar te maken voor het openbaar vervoer.

Milieu-organisaties zijn tegen de aantasting van het gebied met zoveel woningen en vrezen bovendien dat de nabijgelegen zendmast, de hoogste in Nederland, gevaren zal opleveren voor de volksgezondheid. Volgens Ir. G. Haas, van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie zijn er onderzoeken gedaan met kippeeieren waaruit blijkt dat de straling gevaar oplevert voor embryo’s. Volgens burgemeester Wijte van IJsselstein blijkt uit een rapport van het bureau Milieuconsult dat er geen gezondheidsrisico’s aan de straling zitten.

Storingen

Wel is de gemeente in een laat stadium geconfronteerd met het storingsprobleem. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden aan de woningen om te voorkomen dat er storingen optreden aan de elektronische apparatuur. Dat gebeurt in overleg met TNO in Delft. Maar helemaal op te lossen valt het niet omdat de maatregelen niet zullen helpen zodra een raam of deur van een woning geopend wordt.

Volgens de milieu-organisaties kan dat leiden tot grote schadeclaims. Vooral bij de te bouwen kantoren valt immers te verwachten dat een storing in het data-systeem tot schade zal leiden.

Over enkele maanden zal de Kroon zich uitspreken over het bestemmingsplan Zenderpark. Dan zal duidelijk worden of de grootschalige woningbouwplannen werkelijk doorgang ke vinden.

Reageer op dit artikel