nieuws

‘Geef btw op huurwoning terug aan corporaties’

bouwbreed

De btw op nieuwe huurwoningen naar de corporaties terugsluizen als stimuleringsbijdrage ter dekking van noodzakelijke, nieuwe investeringen in stedelijke- en uitbreidingsgebieden. Die suggestie deed directeur beleidsontwikkeling drs. D. Hamersma van de NWR in Amsterdam op het symposium ‘Financiering van de woningbouw’.

Volgens hem is een evenwichtig stimuleringsbeleid voor de bouw van huur- en koopwoningen onmisbaar. Samen met een effectief en sociaal huurbeleid wordt daarmee een stevig fundament voor de corporatiesector gelegd.

Hamersma stelde vast dat de exploitatiesubsidies zijn afgeschaft en dat het in het voornemen ligt met stimuleringsbedragen te gaan werken voor de sociale woningbouw. Hij wees er op dat slechts bij 5% financieringsrente de nieuwe sociale huurwoning redelijk te exploiteren is. Bij 7,5% is al gauw f. 20000 subsidie nodig om de exploitatie rond te krijgen.

“Heerma dacht met f. 5000 goed weg te komen. maar politieke partijen als VVD en D66 denken het met nul-komma-nul te ke doen. En dan te bedenken dat elke nieuwgebouwde sociale huurwoning zorgt voor f. 5000.– afdracht aan btw”, lichtte hij toe.

Afzet

Hamersma maakte er geen geheim van dat hij in de afzetmogelijkheden van huurwoningen de komende jaren geen enkel probleem ziet. “Het woningtekort is er, het groeit in de komende jaren en ik zie niet zo gauw dat er een periode van overschot aanbreekt, op een enkel landsdeel na. Er moet overigens nog heel wat afgebroken worden als gevolg van technische en economische slijtage”, zei hij.

Kapitaalmarktmiddelen

Toch is het uit een oogpunt van financiering bepaald niet zo dat geldgevers staan te dringen om kapitaalmarktmiddelen te verschaffen.

Hij benadrukte voorts “dat het geen kunst is een paar duizend huurwoningen te beheren zonder enige vorm van garantie in de meest lucratieve delen van de woningmarkt. Dus op plaatsen waar de hogere inkomens wonen. Het is wel een kunst op elke locatie in dit land en voor elke inkomensgroep al die noodzakelijke woningen te bouwen en te beheren tegen de laagst mogelijke kosten.”In dat verband haalde hij uit naar de opstelling van de beleggers. Hamersma wees er op dat woningnieuwbouw vooral moet plaatsvinden in een zevental stadsgewesten (Vinex-locaties):

“Maar ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de ongesubsidieerde huursector en de ongesubsidieerde kopsector stonden te trappelen om als eerste dergelijke nieuwe locaties te bebouwen. Geen groeikern mocht zich in het verleden verheugen op beleggers die de polder of het weiland als eerste lieten bebouwen. Nee, het waren de lokale overheden en de woningcorporaties samen die de eerste stoot gaven met de bouw van sociale huurwoningen. Waarna de leuke plekjes bewaard werden voor de schuchtere particuliere ontwikkelaars.”

Reageer op dit artikel