nieuws

Energieverbruik blijft in woningbouw onrustbarend stijgen’

bouwbreed Premium

”Als we al dachten de vruchten te ke plukken van de besparingsmissie van de afgelopen jaren, dan komen we toch minstens van de koele kermis thuis.”Dat zei ir. J. de Leeuw van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu), gisteren op de NWR Bouw RAI te Amsterdam. ”Het energieverbruik blijft ook in de woningbouw onrustbarend stijgen.”

”Steeds meer fossiele brandstoffen worden verstookt, steeds meer uitstoot van schadelijke gassen vindt plaats en steeds meer milieuschade ontstaat. Er heerst algemeen het gevoel dat zo ongeveer alles aan energiebesparing is gedaan, maar dat is lang niet het geval”, zo zei De Leeuw. ”Toch is er een verandering te bespeuren. Een meer verantwoorde inzet van energiebesparing is springlevend. Technologische ontwikkelingen hebben zich op veel gebieden voorgedaan. De inzet van duurzame bronnen wordt nagestreefd. In dit kader past vooral aandacht voor het verantwoord gebruik van warm tapwater. Want in onze woningvoorraad van zo’n zes miljoen zijn we weliswaar steeds minder energie gaan gebruiken voor verwarming, maar voor het verwarmen van tapwater steeds meer.

Het energieverbruik voor het warmtapwater dreigt het verbruik van energie voor de ruimteverwarming te overschrijden. Er moet derhalve veel gebeuren willen we in termen van duurzaam gebruik denken”, aldus De Leeuw. ”Bij alles wat we doen moeten we ons niet alleen afvragen of het ook goedkoper kan, maar of het milieuveiliger kan. Het NIPO doet jaarlijks in opdracht van Vewin een onderzoek naar het watergebruik in huishoudens. In de afgelopen jaren is het verbruik zo’n anderhalf e twee procent gestegen. Dat komt voornamelijk door een toename van het baden en douchen. We wassen ons niet alleen vaker maar ook langer. Een analyse voor de komende jaren tot 2000 laat zien dat het waterverbruik nog fors zal stijgen en wel ten bedrage van 340 miljoen m3 aardgasequivalent ten opzichte van 1990”, aldus De Leeuw.

Er zijn ook ander oorzaken. Zo neemt de bevolking toe en daarmee het woningbestand. Verder leidt het stijgend gebruik per hoofd van de bevolking en per toestel tot mutaties in de toestellen en het bestand, wat eveneens leidt tot een toename van het verbruik van water en in het bijzonder van warmwater.

Comfort

Gebruikers willen meer comfort. Daarom zijn warmwatertoestellen met een gering vermogen zoals de keukengeisers vervangen door (combi)toestellen met als gevolg een sterke stijging van het energieverbruik voor warmwater. De rendementsverbetering van de toestellen heeft daarop wel een remmende werking, maar het gunstig effect is gezien de trage vervanging nog gering. Energetisch gezien is de keukengeiser door zijn geringe capaciteit eigenlijk nog het beste warmwatertoestel. Gezien de meestal open uitvoering zijn ze uit binnenmilieu-oogpunt minder gewenst. Er valt echter wel degelijk te denken aan gesloten keukengeisers met een eigen afvoer. Bouwkundig ke helaas problemen bestaan, als er geen afvoermogelijkheid in de keuken is.

Verder kan een goede keuze van kwaliteitstoestellen voorzien van een kwaliteitsmerk het energieverlies beperken. Behalve de keuze van het juiste toestel dient te worden gekozen voor duurzame energiebronnen. De zonne-boiler is zo’n goede keuze. Deze levert al snel een energiebesparing van 200 m3 per jaar ten opzichte van een met gas gestookte installatie. Bovendien is het comfort van de zonne-boiler hoog. Resumerend stelt de Leeuw: ”Voorkom vervanging van keukengeisers. Selecteer toestellen op warmwater-rendement en overweeg de plaatsing van zonneboilers.”

Reageer op dit artikel