nieuws

Elst wil vierhonderd woningen extra bouwen

bouwbreed

Volslagen onverwacht is de Overbetuwse gemeente Elst met de eis gekomen vierhonderd woningen extra te mogen bouwen. Deze woningen zal Arnhem uit zijn contingent moeten overdragen. Zo niet, dan tekent Elst het convenant over de zo geheten Spoorsprong niet.

Volgens het convenant dragen Elst en buurgemeente Heteren per 1 januari 1995 de nodige grond voor de Spoorsprong – extra woningbouwruimte voor Arnhem – over. In dit convenant zijn diverse afspraken geregeld maar daarin staat niets over extra woningbouw door de gemeenten die grond afstaan. De Elster eis komt dan ook als een donderslag bij heldere hemel. Door het Arnhemse gemeentebestuur is in eerste instantie furieus gereageerd.

Elst wil trouwens meer. Naast de 400 woningen extra, dus boven het toegezegde contingent van 1100 woningen de komende jaren, wil de gemeente een Arnhemse bijdrage in de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Grote Molenstraat. Deze weg zal volgens Elst aanzienlijk meer verkeer trekken door de bouw in het Spoorspronggebied ofwel Driel-oost. Met de aanleg van de fietspaden is ruim f. 4 mln gemoeid. De provincie Gelderland heeft al een bijdrage van anderhalf miljoen voor de aanleg toegezegd. Elst eist nu dat Arnhem tenminste de helft van de resterende f. 2,5 mln voor zijn rekening neemt. Stok achter de deur is de weigering het convenant te ondertekenen waardoor de grondoverdracht niet kan doorgaan.

Ook Heteren heeft trouwens zijn medewerking aan de gemeentegrens-wijziging verbonden aan extra woningbouwcontingenten. Deze gemeente verwacht 500 woningen uit de Arnhemse pot en heeft dit al bij de opstelling van het convenant laten weten. Zij rekent erop, dat aan deze vastgelegde wens wordt voldaan, evenals aan de toezegging tot medewerking aan uitbreiding van het plaatselijke bedrijventerrein Poort van Gelderland.

Heteren heeft al laten weten het convenant hoe dan ook te zullen ondertekenen.

Reageer op dit artikel