nieuws

Eerste schop Agglolijn’ Twente in ’95 grond in

bouwbreed

In 1995 zal de Vervoerregio Twente beginnen met de eerste fase van de aanleg van de Agglolijn’. De Agglolijn is een sneltramlijn over de route Wierden-Almelo-Borne-Hengelo-Enschede-Gronau. De totale investering bedraagt rond de f 400 miljoen. De aanleg van de infrastructuur voor dit traject zal tot het jaar 2005 in beslag nemen.

De Agglolijn vormt, volgens eigen zeggen, het speerpunt van het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) van de Vervoerregio Twente die in 1992 werd opgericht. Doel van de Vervoerregio ‘bestaande uit 21 Overijsselse gemeenten, de provincie, het rijk en het bedrijfsleven’ is een gezamenlijk beleid te voeren ten aanzien van de ontwikkeling van verkeer en vervoer in de regio Twente.

Centraal in dit beleid staat de keuze voor leefbaarheid en milieu.

Uit onderzoek is gebleken dat zonder ingrijpende maatregelen het autoverkeer in Twente sterk groeit. Om dit tegen te gaan pakt de regio het daarom maar meteen goed aan.

De Agglolijn moet de centrale vervoersas worden door het stadsgewest en de regio. Buslijnen, fietsroutes en autoverkeer zullen op deze centrale as aansluiten. De sneltramlijn moet het grootste deel van het autoverkeer dat langs deze route rijdt ke opvangen.

Nieuwe grootschalige locaties voor wonen en werken worden daarom ontwikkeld in de stedenband’ Almelo-Hengelo-Enschede langs de Agglolijn. Het gaat hier om bijvoorbeeld de woonwijken Eschmarke, Borne-Zuid en Almelo-Zuid.

Flexibel

De Vervoerregio ziet de Agglolijn als een geontegreerd po, dat in fases wordt aangelegd. In 1995 wordt begonnen met de aanleg van vrije busbanen. Deze fase zal tot 2005 in beslag nemen en zo’n f 200 miljoen vergen. De fase daarna (tot 2015) wordt gebruikt voor het elektrificeren van de busbanen ,waarna sneltrams op de banen ke worden ingezet. Voor die tijd zal er uitsluitend gebruik worden gemaakt van bussen.

De tijdsbepaling van de fasen kent overigens een zekere flexibiliteit. De Vervoerregio bepaalt zelf, aan de hand van het aantal personen dat gebruik maakt van de bussen, wanneer de trams zullen worden ingezet. De keuze voor de Agglolijn heeft overigens belangrijke consequenties op de overige infrastructuur in dit gebied. Zo zal er een beter en uitgebreider fietspadennet worden aangelegd, met veilige fietspaden.

De verbetering van het regionale wegennet zal selectief ter hand worden genomen, terwijl er een sturend parkeerbeleid komt om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren. Voorts zullen er aparte wegstroken voor vrachtverkeer komen in de stadscentra.

Ten behoeve van het milieu en de veiligheid is er verder een groot aantal fietsviaducten en -tunnels in het gebied gepland. De plannen van de Vervoerregio moeten aan het eind van 1994 nog officieel goedgekeurd worden door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De goedkeuring is echter een formaliteit aangezien het ministerie nauwelijks investeert in de Agglolijn en het rijk reeds is vertegenwoordigd binnen de Vervoerregio.

Het po, zo is de afspraak met de NS, moet kostendekkend geexploiteerd worden. Aangezien de uitvoering van het po, afhankelijk van het aantal reizigers, in korte danwel langere fases wordt gerealiseerd is de kans op een financieel debecle bij dit po nihil, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel