nieuws

Drie boeken over studentenplannen

bouwbreed

Vrijwel gelijktijdig verschenen drie keurig verzorgde boeken met hoog gewaardeerde studieplannen. Bij Uitgeverij 010 verscheen ‘Archiprix 1993 – de beste Nederlandse studentenplannen’. Bij NAi Uitgevers zijn de resultaten van Europan 3 gebundeld. Beide boeken begeleiden NAi-exposities. Bij Uitgeverij 010 verscheen bovendien een boek studentenplannen van het Berlage-Instituut.

In de publikatie ‘Archiprix 1993’ gaat het om de beste Nederlandse ontwerpen die per onderwijsinstelling op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur zijn geselecteerd. De plannen die aldus werden geselecteerd bieden een zicht op de verscheidenheid aan opvattingen in het Nederlandse ontwerponderwijs.

De jury die de plannen beoordeelde, constateert een vaak filosofische benadering, zoals die in enkele architectuurtijdschriften graag wordt geafficheerd, maar dat heeft vaak geen neerslag in de plankwaliteit. Maatschappelijk relevante ontwikkelingen trof de jury onder meer in het plan voor de Betuwelijn f. waaraan Cobouw eerder aandacht besteeddef. en een enkel ander plan, maar zou meer aandacht moeten krijgen in studieontwerpen.

Grootstedelijke vormen van stedebouw blonken uit door afwezigheid. Het zijn wellicht tijdsverschijnselen, nu het Stimuleringsfonds voor de Architectuur ook al van mening is dat er nogal wat mankeert aan de stedebouwkundige ontwikkeling van de Vinex-locaties.

Thuis in de stad

De publikatie van Europan 3 heet ‘Thuis in de stad f. verstedelijking van woongebieden’. Het vormt een publikatie bij een tentoonstelling in het NAi van ontwerpen in de reeks internationale prijsvragen die bestemd zijn voor woningbouw op binnenstedelijke locaties in ons land.

Naast bekroonde en eervol vermelde plannen voor de Nederlandse locaties, zijn de bekroonde ontwerpen van vorige Europanwedstrijden voor jonge architecten in uiteenlopende Europese plangebieden belicht.

De weg voor jongere ontwerpers om zo een opdracht te winnen is niet eenvoudig; de bekroonde ontwerpen ook werkelijk te bouwen valt vaak nog aanzienlijk moeilijker te realiseren. Maar verschillende jongere architecten vonden er toch de weg naar een eigen bureau, waarbij zij soms een vervangende opdracht kregen als het oorspronkelijke ontwerp niet door ging om redenen die buiten de schuld van de ontwerper lagen.

Berlage-instituut

Voor de tweede keer heeft het Berlage-Instituut in Amsterdam een verantwoording in boekvorm gepubliceerd. De ondertitel ‘Studio ’92-’93’ geeft het tijdsbestek aan.

Onderverdeeld in verschillende categorieen zijn studentenplannen opgenomen. Daarnaast wordt een indruk gegeven van de sociale en culturele samenhang waartegen in de studio’s ontwerpen worden gemaakt.

De drie boeken zijn met uitzonderlijk veel zorg vormgegeven en uitgebracht als visitekaartje van beide uitgeverijen in Rotterdam.

‘Archiprix 1993 f. de beste Nederlandse studentenplannen’ onder redactie van Henk van der Veen. Uitgeverij 010, Rotterdam 1994. Formaat: 24 x 30 cm, 80 blz. ISBN: 90 6450 206 4 . Prijs: (ingenaaid) f. 34,50. De bijbehorende expositie in het NAi duurt tot 21 mei.

‘Europan 3 f. thuis in de stad, verstedelijking van woongebieden’. NAi Uitgevers, Rotterdam 1994. Formaat: 24 x 28 cm, 112 blz. ISBN: 90 72469 66 6. Prijs: (ingenaaid) f. 49,50. De bijbehorende expositie in het NAi duurt tot 19 juni.

‘The new public realm f. Berlage Cahier 2’. Uitgeverij 010, Rotterdam 1994. Formaat: 24 x 24 cm,100 blz. ISBN: 90 6450 201 3. Prijs: (ingenaaid) f. 34,50.

Reageer op dit artikel