nieuws

Dalende verkoop van verf in binnen- en buitenland

bouwbreed

In tegenstelling tot vorig jaar zorgen nu ook de bouwverven voor tegenvallende resultaten in de verfindustrie. In 1993 daalde de omzet met enkele procenten. Ook de export kon niet meer voor compensatie zorgen.

Dat meldt de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) in haar jaarverslag over 1993. Vorig jaar nog zorgden de bouwverven voor de enige meevaller met een omzetstijging van drie procent. Nu doen ook de bouwverven mee in de algemene trend van alle sectoren in de verfindustrie: een omzetdaling van enkele procenten. De verfindustrie zag zich ook voor het eerst sinds jaren geconfronteerd met een daling van de export. Met 154 miljoen kg was de afzet in het buitenland bijna 4 procent lager dan in 1992. De binnenlandse verkopen daalden van 196 miljoen naar 190 miljoen kg. In guldens bedroeg de totale omzet f. 2,03 miljard tegen f. 2,11 miljard in 1992. De import bleef gelijk met f. 417 miljoen. In het jaarverslag constateert de vereniging verder dat de verfproducenten steeds meer worden geconfronteerd met kostenstijgingen, die de prijs van verf steeds verder omhoog stuwen. Dat is volgens de VVVF vooral het gevolg van het milieubeleid van de overheid, dat produktie-, verpakkings-, opslag- en distributiekosten doet stijgen. Als voorbeeld noemt de vereniging daarbij de investeringen die zijn gemoeid met het invoeren van zorgsystemen op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.

Bouwverven

De VVVF twijfelt nog aan de oorzaak van de daling op de markt voor bouwverven. ” In hoeverre deze daling is toe te schrijven aan de recessie dan wel aan de weersomstandigheden zal wel niemand precies ke zeggen.” In elk geval zijn onder invloed van de natte zomer veel opdrachten voor binnenwerk eerder afgerond dan in voorgaande jaren. Daardoor zagen veel schildersbedrijven eerder dan gebruikelijk hun opdrachten teruglopen. Een positieve ontwikkeling ziet de VVVF in de zich wijzigende organisatie van grote opdrachtgevers, waardoor de schilder als partner een meer prominente rol krijgen. De doe-het-zelfmarkt heeft zich in 1993 positief ontwikkeld na enkele jaren van stabilisatie. Daarbij tekent de VVVF aan dat de acceptatie van minder milieuonvriendelijke, watergedragen produkten nog steeds stroef verloopt.

Reageer op dit artikel