nieuws

Controle op verkoop van niet-gekeurd materieel scherper

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM gaat de controle verscherpen op de verkoop van niet-gekeurde bouwmachines. Dat is een van de actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma handhaving wet- en regelgeving geluidhinder.

Minister Alders heeft het uitvoeringsprogramma deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

In Nederland heeft de minister van VROM de stichting Aboma aangewezen als de instantie die moet toezien op de uitvoering van de EG-richtlijnen voor de geluidproduktie van bouwmaterieel. Als een machine voldoet aan de voorschriften geeft Aboma een verklaring van onderzoek af. In een later stadium wordt bij de diverse aanvragers van zo’n verklaring steeksproefgewijs gecontroleerd of de geproduceerde machine overeenkomt met het type dat in de aanvraag is genoemd.

De import van niet-gekeurd materieel is verboden, aldus VROM. Tegelijkertijd moet echter worden geconstateerd dat er niet of nauwelijks controle plaatsvindt. Het ministerie zal aan die controle in de toekomst meer aandacht worden geschonken.

In het uitvoeringsprogramma wordt verder aangekondigd dat de Wet Geluidhinder zal worden aangepast aan de norm NEN 5077 en het Bouwbesluit.

VROM constateert dat op het gebied van de geluidsweringseisen voor bestaande woningen de Wet Geluidshinder minder hard’ is dan het Bouwbesluit. De wet stelt dat ”burgemeester en wethouders maatregelen moeten treffen om te bevorderen dat de geluidsbelasing in geluidgevoelige ruimten een bepaalde waarde niet overschrijdt”.

Het Bouwbesluit geef onomwonden aan dat de bouwvergunning wordt geweigerd als niet aan de eisen wordt voldaan. Voor veranderingen aan bestaande bouw kent het Bouwbesluit een algemene vrijstelling die de minimumeis voor geluidbelasting maximaal 10dB (A) lager stelt dan voor nieuw te bouwen woningen en gebouwen.

Hier zou een conflict met de wet ke ontstaan, bijvoorbeeld in het geval dat B en W andere binnenwaarden hanteren. Daarom is aanpassing van het meet- en rekenvoorschrift binnen gebouwen noodzakelijk, meent VROM. Dat zal in 1995 ter hand worden genomen.

Reageer op dit artikel