nieuws

College Amersfoort tegen bouw nieuwe woningen

bouwbreed Premium

Het college van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort is tegen het plan van Gedeputeerde Staten van Utrecht om in het gebied Vathorst 6700 woningen te bouwen.

Dat bleek tijdens de vergadering van de statencommissie Ruimte en Groen vergaderde over het ontwerp-streekplan van de provincie.

Gedeputeerde Staten vinden dat Vathorst een van de weinige plekken in Utrecht is, waar nog kan worden gebouwd. Het provinciebestuur wil de bouw van woningen concentreren rond de steden Utrecht en Amersfoort. Zo kan een toename van het autoverkeer worden afgeremd. De Stichtse Milieufederatie en en minister Alders (VROM) steunen Gedeputeerde Staten.

Het college van Amersfoort wil echter niets van de plannen weten. Wethouder Luchtenveld (ruimtelijke ordening) zei dat indien het provinciebestuur het woningbouwplan handhaaft, Amersfoort zich hiertegen met hand en tand zal verzetten. Het college vindt de kosten van het po, circa een half miljard gulden, te hoog. Het ministerie van VROM vergoedt hiervan f. 12 miljoen in het kader van de Vinex. Dat vindt het college te weinig.

Bovendien ligt Vathorst aan de andere kant van de A1, zodat een nieuwe rijksweg moet worden aangelegd om het gebied bereikbaar te maken. Daarnaast vinden burgemeester en wethouders dat Amersfoort in de nabije toekomst al genoeg gaat uitbreiden. Er bestaan plannen om in de wijk Nieuwland 4400 huizen te bouwen en in het centrum nog eens 2500. Vanaf 1982 zijn in Amersfoort 16500 woningen gebouwd. Wethouder Luchtenveld: “De bevolking vraagt zich in in toenemende mate af wanneer het einde in zicht is. De stad raakt zo langzamerhand volgebouwd.” Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen scoorde de VVD hoog met de leuze ‘Van groeistad naar bloeistad.’

Geschrokken

Gedeputeerde Staten vinden dat de bouw van woningen in Vathorst ondanks het protest van het college toch moet doorgaan. Een woordvoerder van het CDA zei geschrokken te zijn van de houding van het college maar niettemin moet er wat het CDA betreft in Vathorst worden gebouwd. Volgens het provinciebestuur is er geen alternatieve locatie te vinden.

Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn vinden dat er wel een alternatief is. Ze willen dat in de provincies Flevoland en Gelderland meer woningen worden gebouwd.

Reageer op dit artikel