nieuws

Certificering GWW- sector weer stap verder

bouwbreed

Vijf van de twaalf certificeringsinstellingen, die werkzaam zijn voor de GWW-sector, hebben een overeenkomst met de C.R.O.W gesloten, waarbij zij het College van Deskundigen Certificering GWW erkennen als centraal instituut bij het opstellen van nationale beoordelingsrichtlijnen. Verwacht wordt dat ook andere instellingen daartoe binnenkort zullen overgaan.

In de GWW-sector hebben alle partijen ( opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers) elkaar vorig jaar gevonden in een structuur waarin certificeringsactiviteiten voor de totale branche worden gebundeld. Om een eenduidige en efficiente verwezenlijking van de certificering mogelijk te maken een onafhankelijk College van Deskundigen in het leven geroepen. De bouwpartners zijn daarin gelijkelijk vertegenwoordigd. Het college stelt niet zelf beoordelingsrichtlijnen op, maar ziet erop toe dat deze goed en correct tot stand komen. De feitelijke samenstelling van de richtlijnen wordt in handen gegeven van begeleidingscommissies waarin altijd een certificatie-instelling zitting heeft.

Reageer op dit artikel