nieuws

Certificeren dwingt steeds tot verbeteren kwaliteit

bouwbreed

Bij kwaliteitszorg in bedrijven dient men behalve van het borgen van kwaliteit ook doordrongen te zijn van een niet aflatend streven naar verbetering van kwaliteit. Het belang van ISO 9000-certificering ligt in de daarvan uitgaande dwang bij voortduring met deze aspecten van kwaliteit bezig te zijn.

Dit is de weerslag van de ervaring met het hanteren van het kwaliteitsmanagementsysteem van drs. Chr. Sas en ing. J.B.P. Sanders, beiden directeur van HBM, Hollandsche Beton Maatschappij BV.

Het in utiliteitsbouw gespecialiseerde bedrijf haalde in juni 1991 als eerste uitvoerend bouwbedrijf het ISO 9001 certificaat. De geldigheid van een dergelijk certificaat bedraagt drie jaar. Audits van Lloyd’s Register Quality Assurance Limited in maart dit jaar hebben geleid tot toekenning van het certificaat voor een volgende periode van drie jaar.

Kwaliteit

Ondernemingen die een kwaliteitssysteem opzetten en hun werkwijze dan laten certificeren moeten zich volgens Sas goed realiseren dat het met kwaliteit pas begint na het behalen van het certificaat. Het gaat dan namelijk niet alleen om het beheersen van processen, het gaat om voortdurende verbetering van de kwaliteit.

Er moet een proces op gang worden gebracht om de mensen te leren verbeteringsprocessen in gang te zetten.

Sanders meent dat het behalen van een certificaat niet remmend hoeft te werken op de ontwikkelingen in een bedrijf. ”Het is aan het management statische elementen in de bedrijfsvoering en bij de kwaliteitszorg eraf te halen. Een vereiste daarvoor is wel dat over een optimaal kwaliteitshandboek kan worden beschikt, waarmee men het werk op procesmatige wijze en steeds beter kan doen.” Iedereen in het bedrijf moet zich de hierin opgenomen systematiek eigen maken en daarnaar handelen. Dat vergt aandacht. Wordt die niet gegeven dan zakt het kwaliteitsgevoel weg.

Steeds beter

Aan het volgen van een kwaliteitssysteem zijn volgens beide directeuren voordelen verbonden. Die lopen uiteen van bewust met het proces bezig zijn tot leren van fouten. Belangrijk is vooral het besef dat de klant niet alleen extern is. Ook intern zijn er klanten. Andere afdelingen bij hetzelfde bedrijf moeten ook als klant gezien worden. Daar is in het verleden niet zo over nagedacht. In hun ”lerende organisatie”, zoals de directeuren het kenschetsen, is aan het ontspruiten dat het steeds beter kan. Er ontstaan minder faalfouten, tenminste als men voortdurend met kwaliteit bezig is. Dat is vooral te merken bij het samenwerken op bouwpoen met verschillend externe partners. Wordt volgens een kwaliteitssysteem gewerkt dan zijn knelpunten beter bij te werken. Gecertificeerd zijn, levert de dwang op bij voortduring bezig te zijn met verbeteren van kwaliteit.Het element verbeteren van kwaliteit moet veel aandacht krijgen omdat ondernemingen daarop door de markt worden beoordeeld. De zorg voor een tevreden klant moet zich uiten in het opzetten van processen ter verbetering van kwaliteit. Dat geldt in de gehele organisatie tot op de bouwplaats toe. Ook daar zijn onderwerpen zoals kwaliteit, veiligheid en samenwerken aan de orde.

Daarover moet men ook ke meedenken en een inbreng ke hebben. Er is vaak te weinig gebruik gemaakt van de kennis die op de bouwplaats aanwezig is.

Meerwaarde

Ten opzichte van certificatie past volgens Sas een kritische, maar positieve houding. Men moet er continu mee bezig zijn wil het vruchten afwerpen. Er moet voor worden gezorgd dat het resultaat van de inspanningen wordt gemeten. Goede kwaliteitszorg is veel werk, maar levert dan volgens Sas wel geld op.

Een kanttekening is daarbij echter wel op zijn plaats. De ervaring leert dat opdrachtgevers een certificaat nog niet direct herkennen als pluspunt. Vaak geldt alleen de laagste prijs als criterium voor toekennen van werk. De investeringen die gedaan zijn in het leveren van kwaliteit zullen niet direct in klinkende munt worden omgezet.

”Vandaag de dag herkennen opdrachtgevers bedrijven die gecertificeerd zijn aan hun werkwijze. De organisatie is alert. Men kan het niet gemakkelijk nemen met kwaliteit. Zeker als gecertificeerd bedrijf word je daarop aangesproken.”

Volgens Sas moeten opdrachtgevers de meerwaarde van een ISO-certificering van bedrijven spoedig gaan inzien. Dat zou een goede motivatie zijn voor het leveren van kwaliteit en de voortdurende inspanning die nodig is om gecertificeerd te ke blijven.

Kwaliteit is een zaak voor iedereen in een bedrijf. Zo ook bij de bouw van een expeditiemagazijn voor AKZO in Sassenheim.

Dick van Beurden

Reageer op dit artikel