nieuws

CDA-Limburg stelt vragen over dodenweg Susteren

bouwbreed Premium

De CDA-fractie in de staten van Limburg heeft GS een inventarisatie gevraagd van provinciale wegen, die door ‘black spots’ gevaarlijk blijken te zijn. Directe aanleiding tot de vragen was het dramatische verkeersongeval op de Maaseikerweg tussen Roosteren en Maaseik eind april, waarbij vijf doden te betreuren waren.

Het gemeentebestuur van Susteren heeft de provincie al een jaar geleden aangeboden om samen geld uit te trekken voor de aanleg van een rotonde op de kruising Maaseikerweg-Ruitersbaan.

Maar volgens een woordvoerder van de provincie zou de Maaseikerweg niet als uitzonderlijk gevaarlijk bekend staan en voelt het college van Gedeputeerde Staten niet veel voor de aanleg van rotondes of andere snelheidsremmende maatregelen.

Maar uit briefwisselingen van medio 1992 tussen inwoners van Roosteren en het provinciaal bestuur blijkt dat GS hebben erkend dat de Maaseikerweg in Roosteren wel gevaarlijk is ‘aangezien de allure en breedte van deze weg uitnodigt tot hard rijden’. Volgens de CDA-fractie heeft dit de afgelopen jaren geleid tot acht doden. In de afgelopen zes weken vonden er vijf aanrijdingen plaats, waarvan twee met dodelijke afloop.

De fractie wil nu van GS weten of er elders in Limburg nog gevaarlijkere provinciale wegen bestaan als het gaat om ‘black spots’ of het aantal geregistreerde ongelukken met dodelijke afloop.

Men wil weten of het college bereid is zo snel mogelijk met de gemeente Susteren in overleg te treden over de aanleg van een rotonde danwel over het nemen van andere, de verkeersveiligheid ten goede komende maatregelen.

Gesuggereerd wordt ook contact op te nemen met de Belgische overheid f. ook van Belgische zijde is veel aandacht geschonken aan het recente dodelijke ongevalf. omdat het gaat om een oost-west-verbindingsweg tussen Belgie en Nederland.

Reageer op dit artikel