nieuws

Buitenpo Bouw RAI in Hoofddorp

bouwbreed Premium

Het Optimumpo in de Hoofddorpse wijk Toolenburg is door de Nationale Woningraad aangewezen als een van de ‘buitenexposities’ van de NWR Bouw RAI. De woningen zijn gedurende de Bouw RAI te bezoeken.

Elk half uur vertrekken bussen van de NWR Bouw RAI naar Hoofddorp. Op het terrein staat daar een tent, waarin informatie wordt gegeven over het po. Bovendien houdt de NWR in samenwerking met de Woningbouwvereniging Binnen de Ringvaart (BDR) uit Hoofddorp een bijeenkomst over de Optimumwoning. Die vindt op woensdag 18 mei ’s ochtends plaats, in de RAI te Amsterdam. De Optimumwoning onderscheidt zich op het eerste gezicht niet van de andere woningen in de wijk Toolenburg. Er is echter alles aan gedaan om verschillende criteria optimaal tot hun recht te laten komen. Toegankelijkheid, milieubewustzijn en aanpasbaarheid zijn thema’s, die vaak tegenstrijdige maatregelen vragen. In de Optimumwoning is gezocht naar de meest gunstige verhoudingen.

Combinatie

In elk van de acht woningen te Hoofddorp heeft een ander aspect de meeste aandacht gekregen. Achtereenvolgens gaat het om flexibiliteit, splitsbaarheid, aanpasbaar bouwen, energiezuinigheid, installatietechniek, milieuvriendelijkheid, onderhoudsarm bouwen, sociale veiligheid, communicatie en, last but not least, de wensen van de bewoners. Per woning is gezocht naar de best mogelijke combinatie met de andere aspecten. De grenzen werden bepaald door het budget en de prioriteit van het hoofdthema.

Bovendien lag de verkaveling vast, zodat de plattegrond moest passen binnen een breedte van 5,40 meter. De Optimumwoningen te Hoofddorp zijn ontworpen door architectenbureau Holvast en Van Woerden. Ook is er gebruik gemaakt van de deskundigheid van toeleveranciers.

Reageer op dit artikel