nieuws

Bouwheer Grote Belt: milieu herstelt zich snel

bouwbreed Premium

AS Storebelt, opdrachtgever voor de vaste oeververbinding over de Grote Belt in Denemarken, heeft tot nu toe 1,5 miljard kronen (f. 450 miljoen) uitgegeven aan milieubeschermende maatregelen. Dat komt overeen met 7 tot 8 procent van de gebudgetteerde prijs van het project.

In het statusrapport ’94 meldt de AS Storebelt, dat flora en fauna in de buurt van het voltooide gedeelte weer het niveau hebben bereikt van voor de bouw: sneller dan verwacht, want men was er op grond van buitenlandse voorbeelden vanuit gegaan dat het herstel vijf tot tien jaar zou vergen.

Ook bij het resterende deel van het karwei zullen de komende jaren milieustatusrapporten worden opgemaakt.

Reageer op dit artikel