nieuws

Bouw-Vak-Werk wijst referte-eis WW af

bouwbreed

“Het voorstel tot verzwaring van de referte-eis voor de WW houdt in dat potentiele toetreders tot de bouwnijverheid worden afgeschrikt omdat zij hierdoor inkomstenzekerheid zullen verliezen.”

Dat schrijft het Regionaal Bestuur Noord-B rabant en elf daaronder ressorterende regionale Commissies Arbeidsmarkt Bouwnijverheid van de stichting Bouw-Vak-Werk aan de vaste Kamercommissie van sociale zaken en werkgelegenheid.

De voorgestelde maatregel om een werkloze pas voor een ww-uitkering in aanmerking te laten komen als hij in het jaar daaraan voorafgaande tenminste 36 weken heeft gewerkt (was 26 weken) zal een golf van verarming onder bouwvakkers teweeg brengen, zo menen deze colleges. In een resolutie wordt het voorgestelde kabinetsvoornemen verworpen omdat vooral het seizoenmatige karakter, dat de bouwnijverheid zo kenmerkt, ernstige gevolgen zal hebben voor veel werknemers.

Voor velen geldt dat ze door deze verzwaring rechtstreeks een beroep zullen moeten doen op de bijstandswet. “Daar vele werknemers in de bouwnijverheid tevens een eigen vermogen hebben opgebouwd via eigen woningbezit, betekent dit interen op dit passieve kapitaal”, aldus de resolutie.

Vandaar het dringende verzoek van het Regionaal Bestuur Bouw-Vak-Werk Noord-Brabant en alle commissieleden het voorstel af te wijzen.

Reageer op dit artikel