nieuws

Bijeenkomst infrastructuur voor informatietechniek

bouwbreed

De Initiatiefgroep Bouwinformatica (IGBI) houdt op 19 mei ’s middags een bijeenkomst over informatietechnische infrastructuur (ITI) in de bouw. De bijeenkomst vindt plaats in het AC-restaurant te Bodegraven. Er passeren drie onderwerpen de revue, namelijk het digitaal vastleggen van gegevens ten behoeve van elektronische uitwisseling (EDI), het streven naar een Uniforme Omgeving voor digitale poen, en het totstandbrengen van een ITI voor de bouw.

Ir. M.L.A.M. van Hezik, directeur van de Stabu te Ede houdt om te beginnen een lezing over ‘digitaal cement’, de electronische infrastructuur voor het digitaal vastleggen van bouwinformatie. Ir. E. Wagenaar van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) te Zoetermeer en ir. P. van Dam van de Vereniging voor Automatisering in Bouw en Installatietechniek (VABI) te Delft gaan in op de branchegewijze invoering van informatietechnologie. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van een Uniforme Omgeving, waarbinnen de verschillende initiatieven ke passen. Ir. H. Walta, werkzaam bij DHV Beheer BV, bespreekt het Nationaal Onderzoekskader Bouw Informatica (NOBI). Hij zet uiteen hoe de informatietechnische infrastructuur (ITI) tot stand gebracht kan worden die nodig is voor een geintegreerde huishouding van bouwgegevens. Zo’n ITI is noodzakelijk om aan de vraag naar betere en goedkopere bouw te ke voldoen.

Inlichtingen over de bijeenkomst zijn te verkrijgen bij E.G.W. Bajema Bc. van de IGBI, telefoon 070-3630756.

Reageer op dit artikel