nieuws

Belgie verlaagt btw in sociale woningbouw

bouwbreed

Binnenkort wordt de btw voor de bouw van sociale woningen in Belgie op 6 procent gebracht. Nu moet nog 12 procent btw worden betaald en bedraagt de normale bouw-btw 20,5 procent. Van een verlaging van de registratierechten in Belgie, die met 12 procent de hoogste in Europa zijn, is echter nog geen sprake.

De Kamercommissie voor financien heeft de verlaging van de bouw-btw voor de sociale woningbouw deze week goedgekeurd. Het ging om een voorstel van Marc Olivier, parlementslid voor de Christelijke Volkspartij (CVP). Minister van financien Ph. Maystadt had eerder laten weten te ke instemmen met een lagere btw voor de sociale woningbouw op voorwaarde dat de gewestregeringen van Vlaanderen, Wallonie en Brussel de overschotten die zo op hun begroting ontstaan gebruiken om meer sociale woningen te bouwen. De Vlaamse socialisten (SP) hadden al eerder daarop aangedrongen.

De sociale woningbouw in Belgie is lange tijd een achtergebleven tak gebleven in de Belgische bouw omdat de overheid er maar weinig geld voor over had. Het meest werd nog aan sociale woningbouw gedaan in Vlaanderen. Als gevolg van federalisering van het land kwam de sociale woningbouw onder de bevoegdheid van de gewestregeringen.

In Vlaanderen, maar ook in Brussel leidde dat reeds tot een opleving van deze deelsector in de bouw. Zo werd in Vlaanderen een plan gelanceerd voor de bouw van 10000 sociale woningen met steun van de Vlaamse regering.

Reageer op dit artikel