nieuws

Bedrijfsvloer zonder voegen vloeistofdicht

bouwbreed

Het is mogelijk om een betonnen bedrijfsvloer vloeistofdicht uit te voeren zonder voegen of zaagsneden. Door de vloer op een nat zandbed te storten, staalvezels aan de betonmortel toe te voegen en de constructie af te werken met een acrylaat slijtlaag wordt schade door krimp voorkomen, en een zeer goede vloeistofdichtheid bereikt.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Adviesbureau voor Bouwtechniek (ABT) BV te Velp naar de kwaliteit van een vloer te Beringe. De constructie werd uitgevoerd door Euro Floor Duizel BV te Eersel/Duizel. De onderzochte vloer heeft een oppervlakte van 1600 m2 en is 11 tot 13 cm dik. Om te voorkomen dat de vloer door initiele krimp zou scheuren, is het beton gestort op een nat zandbed. Daardoor werd de krimpverkorting beperkt. Bovendien werd het water ten gevolge van ‘bleeding’ aan de onderzijde opgezogen door de capillaire werking van het zand. Dat droeg bij aan een lage water-cementfactor, gunstig voor de ontwikkeling van het beton. Bovendien liep de temperatuur tijdens het verharden niet hoog op. Het gevolg was een langzame hydratatie, maar ook een beperking van de trekspanningen tijdens de verharding. De staalvezels droegen nog eens bij aan het opvangen van de trekspanningen. De vloer heeft geen schade opgelopen door initiele krimp, ondanks het ontbreken van voegen en zaagsneden.

Niet alleen de staalvezels droegen bij aan het voorkomen van krimpscheuren. Ook de slijtlaag van Glascotex (acrylaat) heeft volgens ABT in belangrijke mate bijgedragen aan het opvangen van de krimpspanningen. Scheuren mochten in de vloer beslist niet voorkomen, want de vloer moest vloeistofdicht zijn.

Volgens het onderzoek van ABT is hij dat ook geworden. De waterindringing bleek niet meer dan 2 mm bij 7 bar, terwijl 50 mm nog toelaatbaar is. Ook de uitvloeiing was gering, van 75 naar 80 mm. Volgens ABT is dit een uitzonderlijk resultaat, voor een belangrijk deel te danken aan de afwerking van de vloer met Glascotex. De goede kwaliteit van de constructie bleek ook uit de kubusdruksterkten, varierend van 38,8 tot 44,7 N/mm2 na 34 dagen. Door de ervaringen met de vloer te Beringe is Euro Floor ervan overtuigd dat het mogelijk is een betonnen bedrijfsvloer monoliet uit te voeren zonder voegen of zaagsneden, en toch vloeistofdicht. Binnenkort wordt dan ook een tweede project uitgevoerd, bij Hoechst te Weert.

Reageer op dit artikel