nieuws

Bedrijfsleven in Leidse regio wil meer aandacht

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland moet meer rekening houden met het bedrijfsleven in de Leidse regio. Begrenzing van de zogenoemde bufferzone zonder dat met de verstedelijkingsbehoefte rekening wordt gehouden, kan tot aanzienlijke problemen leiden.

Dit schrijven het Verbond van Nederlandse Ondernemers Zuid-Holland (VNO) en de Regionale Werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland NCW-West in een brief aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.

Aanleiding voor deze brief vormen de plannen van minister Alders van VROM om de begrenzing van de zogenoemde bufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer definitief te regelen.

Alders wil een groene zone hebben waarin volgens zijn visie ook niet mag worden gebouwd. De bewindsman heeft dit nog niet zo lang geleden laten weten naar aanleiding van de wens van de provincie en de gemeente Leiden om op de militaire vliegbasis Valkenburg een slordige 9000 woningen te bouwen.

Een onderzoek, in opdracht van de provincie en Leiden gemaakt door het Amsterdamse bureau ‘De Hoog’ toonde aan dat een dergelijke optie zonder al te veel problemen zou ke worden uitgevoerd.

Onrealistisch

Alders bestempelde deze plannen vervolgens als “onaanvaardbaar” en “onrealistisch”. De luchthaven Valkenburg maakt volgens hem deel uit van de groene bufferzone en bouwen binnen dat gebied is aldus Alders “vooralsnog niet bespreekbaar”.

Deze harde woorden zijn bij de werkgeversorganisaties min of meer in het verkeerde keelgat geschoten. De twee organisaties zeggen in principe geen tegenstander van een definitief vast te stellen begrenzing te zijn, maar vrezen een verdere verslechtering van de ruimtemogelijkheden voor het bedrijfsleven.

“Begrenzing van de bufferzone, zonder dat rekening wordt gehouden met de verstedelijkingsbehoefte van de diverse ruimtegebruikers zal echter leiden tot aanzienlijke problemen”, aldus de werkgevers in de brief aan het Zuidhollandse provinciebestuur. Volgens het VNO en NCW-West is de behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen in de Leidse regio nu al groter dan het aanbod. “Minimalisering van het aantal potentiele bouwlocaties impliceert een verdere verslechtering van de al als matig geconstateerde situatie. De economische verschraling die ook in dit deel van Zuid-Holland heeft ingezet is dan onomkeerbaar.”

Urgenter

In de ogen van de twee organisaties wordt de problematiek alleen maar urgenter nu er vanuit de kant van Den Haag zoveel weerstand tegen bebouwing van het vliegveld Valkenburg is gerezen. “Wij vrezen dat de woningbouwclaim op de alternatieve schaarse bouwlocaties in de Leidse regio nog sterker zal worden. De positie van ondernemers zal hierdoor verder onder druk komen te staan. Daarom is spoed geboden bij de planning van potentiele beslocaties.”

Aanleg van voldoende bedrijfstereinen in de Leidse regio in combinatie met de verbetering van de bereikbaarheid mag in de ogen van NCW West en het VNO niet worden onderschat.

In dit kader noemen beide de economische ontwikkelingen in de plannen voor bebouwing van Valkenburg te mager. “De woonfunctie wordt in het plan boven de werkfunctie geplaatst. Nastreven van een evenwichtige verdeling van de schaarse ruimte is de enige juiste oplossing. Aandacht voor de problemen van de ondernemers, die in de Leidse regio door gebrek aan ruimte worden veroorzaakt, is de enige juiste oplossing.”

Reageer op dit artikel