nieuws

Andriessen voorlopig niet actief bij KNP BT

bouwbreed Premium

Minister Andriessen van Economische Zaken zal voorlopig geen enkele activiteit ondernemen als bestuurslid van de Stichting Administratiekantoor van preferente aandelen KNP BT. De directie van KNP BT heeft met Andriessen bij diens aanvaarding van de nieuwe functie afgesproken dat hij zijn bestuurslidmaatschap pas actief zal opnemen op het moment dat hij geen minister meer is.

Tot dat moment zal hij ook geen enkele beloning krijgen.

Dat heeft Andriessen geantwoord op schriftelijke vragen van de Kamerleden Rosenmoller en Rabbae (beiden GroenLinks). De Raad van Bestuur van KNP BT, producent van grafische systemen en papier, gaf eerder op de dag een gelijkluidende verklaring af. Andriessen zegt in zijn beantwoording van de Kamervragen dat het zijn stelling is dat een minister in demissionaire staat geen benoeming kan aanvaarden en ook niet de daarbij betrokken werkzaamheden kan verrichten. Hij voegt daar echter aan toe: “Wel ben ik van mening dat alleen in de periode van het demissionair zijn gesprekken gevoerd mogen worden over toekomstige functies. Anders dreigt na een periode van hard werken een volstrekt vacuum.

Daarvan ben ik eenmaal in mijn leven het slachtoffer geweest en dat werkt nog door.” In formele zin is Andriessen op 10 mei in het bestuur van de Stichting Administratiekantoor opgenomen. Volgens een woordvoerder van KNP BT is direct met Andriessen afgesproken dat hij zich vooralsnog van iedere activiteit zal onthouden. Het bedrijf heeft zich niet gerealiseerd dat de benoeming toch tot commotie aanleiding zou geven. Achteraf bezien was het wellicht beter geweest de benoeming van Andriessen pas te laten ingaan na beeindiging van zijn ministerschap, aldus KNP BT.

Andriessen en de onderneming meenden echter dat de benoeming onder voorwaarden wel kon ingaan, omdat de minister immers duidelijk heeft laten weten geen functie in een nieuw kabinet te willen aanvaarden.

Reageer op dit artikel