nieuws

Aanbod bedrijfsterreinen Z-Holland daalt

bouwbreed

In 1993 hebben de Zuidhollandse gemeenten in totaal 130 hectare bedrijfs- en zeehaventerrein uitgegeven. De uitgifte van droog bedrijfsterrein beliep 122 hectare. In 1992 ging 136 hectare droog bedrijfs- en 63 hectare zeehaventerrein van de hand. In alle regio’s daalde het aanbod. Dit staat in een voorpublikatie van de provinciale nota ‘Bedrijfsterreinen in Zuid-Holland per 1-1-1994’.

Sinds 1992 neemt de voorraad bedrijfsterrein in Zuid-Holland af. Het direct voor de markt beschikbare areaal blijft op peil maar het niet-direct beschikbare oppervlak neemt af. Uitgaande van de gemiddelde jaarlijkse uitgifte van 135 hectare over de afgelopen tien jaar is de voorraad bedrijfsterrein in de provincie 861 hectare kwantitatief voldoende om in de volgende zes tot zeven jaar aan de vraag te voldoen.

Terstond beschikbaar en vrij van opties is 414 hectare wat genoeg is om in de komende drie jaar de vraag te bedienen. De snelheid waarmee bedrijfsterrein wordt uitgegeven leidt ertoe dat de planologische ruimte in de streekplannen snel opraakt. Dat gegeven maakt aanzienlijke nieuwe planologische reserveringen in de nieuwe streekplannen noodzakelijk.

In de komende jaren worden terreinen van voormalige scheepswerven in Rijnmond en het Drechtstedengebied opnieuw geschikt gemaakt voor het vestigen van bedrijven. Het subsidieprogramma Renaval van de Europese Unie maakte deze herontwikkeling mede mogelijk. Samen met de provincie voerden 17 gemeenten in het Rijndeltagebied dit vierjarige programma uit. Renaval liep in 1993 af. Bij elkaar verandert zo’n 60 hectare voormalige scheepswerfterrein in uitgeefbaar bedrijfsterrein. Het grootste po betreft het 16 hectare grote bedrijvenpark Vijfsluizen in Schiedam waar voorheen Wilton Fijenoord huisde. In 1993 kwamen de eerste kavels van deze locatie op de markt. In Rotterdam voegen de voormalige terreinen van Verolme Botlek en Piet Smit 13 hectare toe aan de voorraad uitgeefbare bedrijfsgronden. Op de overige verouderde scheepsbouwterreinen in Ridderkerk en Hardinxveld-Giessendam komt in de volgende jaren 10 hectare voor uitgifte beschikbaar.

Reageer op dit artikel