nieuws

Wonen blijkt bedreiging voor beschermd grondwatergebied

bouwbreed

Bouwen en wonen in grondwaterbeschermingsgebieden kan dat grondwater zodanig verontreinigen dat de normen voor de algemene milieukwaliteit worden overschreden. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de provincies Overijssel en Gelderland hebben laten instellen naar de risico’s van deze activiteiten.

Aanleiding tot het onderzoek was de toenemende vraag naar woningbouw en het gebrek aan voldoende bouwlocaties, die snel beschikbaar zijn. Vandaar dat de provincies het f. 70000 kostende onderzoek gelasten. De Overijsselse Waterleidingmij., die eveneens belang had bij dit onderzoek, betaalde mee.

Risicofactor

Het wonen in deze beschermde gebieden zou een risicofactor van belang worden. Enerzijds omdat niet verhinderd kan worden dat bewoners zich milieu-onvriendelijk gedragen, anderzijds door het gevaar van lekkende riolen.

Niet bekend

Ook niet als er veel maatregelen zouden worden getroffen om de risico’s te beperken.

Reageer op dit artikel