nieuws

Werkgevers kort geding op 4 mei in het vooruitzicht gesteld Bonden eisen andere interpretatie van cao

bouwbreed

De werkgevers in de bouw, partij bij de cao voor bouwplaatspersoneel, zijn door de bouwbonden van FNV en CNV alsmede de vakvereniging Het Zwarte Corps officieel gesommeerd terug te komen op hun beslissing gezonde werknemers niet meer RBS-rechten op te laten bouwen dan over 230 dagen per jaar. Wordt aan die sommatie niet voldaan, dan volgt op 4 mei a.s. in Utrecht een kort geding.

Het gaat allemaal om een herziening van een fout in het Rechten Beheer Systeem, waardoor zieke werknemers meer nog dan hun gezonde collega’s RBS-rechten (pensioen, vakantiegeld en vakantieduur) ke opbouwen.

Bij de onderhandelingen ter vernieuwing van de cao werd door partijen overeengekomen aan deze situatie een einde te maken.

In artikel 29b van de cao is daarom bepaald dat werknemers slechts RBS-rechten ke opbouwen over het maximale aantal opbouwdagen. Dat zijn er 230 in een jaar.

Het komt overigens voor dat werknemers, op uitdrukkelijk verzoek van hun werkgever, meer dan 230 dagen in een jaar werken. Over dat meerdere zouden naar de letter van dit cao-artikel dan geen rechten meer ke worden opgebouwd, wat hen honderden guldens per jaar kan schelen.

Systeemfout

Zowel werkgevers als werknemers zijn van mening dat het om herstel van een systeemfout gaat, maar de werkgevers wensen vast te houden aan de tekst, zoals die nu in de cao is gekomen. Als de bonden wat anders willen, brengen ze dat maar in bij nieuwe cao-besprekingen, zo luidt het standpunt van het AVBB.

Principekwestie

“De bouwers tillen blijkbaar niet zo zwaar aan in goed overleg gemaakte afspraken”, aldus voorzitter Fr. van der Meulen van de bouwbond-CNV in de vrijdag gehouden bondsraadsvergadering. “Daarmee vervalt elke basis voor verder overleg. Want hoe ke de bonden de werkgevers nog vertrouwen ?”

Het gaat volgens de bouwbond CNV meer om een principekwestie (‘een man een man, een woord een woord’) dan dat er zoveel werknemers klagen over de houding van werkgevers op dit punt. Voorzitter L. Middendorp van de vakvereniging Het Zwarte Corps is het daar mee eens.

Ook in gww

“Maar toch komt het nog regelmatig voor dat leden er over klagen. Zeker, zelfs in de gww komt het nog voor dat onze mensen een heel jaar werk hebben. Dan moet je als werkgever niet zo’n starre houding aannemen om je aan de letter van de cao vast te houden in plaats van de intentie.”

Goede kans

De door de bonden geraadpleegde juristen denken een goede kans te maken het geding te winnen als de werkgevers voet bij stuk houden. Want niet alleen is er een artikel 29b in de cao, maar ook een artikel 28, dat in lid 2 stelt dat ‘de werkgever voor iedere dag waarop de werknemer in zijn dienst betaalde arbeid verricht jegens hem gehouden is tot het storten van bijdragen en premies’.

Het gaat hier uitdrukkelijk om werknemers die niet ziek zijn. En bovendien wordt in dit artikel geen maximum aantal dagen genoemd, waarover die bijdragen en premies dienen te worden betaald.

Reageer op dit artikel