nieuws

Werken met de kitspuit of verantwoord kitten?

bouwbreed

Het artikel ‘Wat moet de bouw zonder kitspuit’ in Cobouw 29 maart jl. geeft het materiaal kit een slecht imago. Dat is echter niet terecht. Zeker, het lukraak dichtkitten van kieren en naden met ongeacht welke soort kit, niet afgestemd op de functie, dan wel het dichtlijmen van loodslabben en dergelijke, leiden niet tot het gewenste resultaat. Het zijn dan ook veelal paniek-oplossingen.

Niets is immers gemakkelijker dan met een kitspuit van zo’n f. 6 per stuk en een koker kit van f. 3,75 de grote probleemoplosser te zijn. Of beter gezegd lijken: een duurzame oplossing kan dat natuurlijk nooit zijn. Kit in de bouw is een duurzaam materiaal. Het gaat immers minimaal vijftien jaar mee. Dat kan echter alleen als het verantwoord gepland en uitgevoerd wordt. De juiste kit op de juiste plaats is daar een eerste voorwaarden voor. Om te beginnen, ke buiten alleen kitten worden toegepast die duurzaam elastisch zijn.

Voorbeelden daarvan zijn eencomponent polyurethaan, tweecomponent polysulfide en eencomponent siliconen. Eencomponent polyurethaan kan als een universele kit worden gebruikt voor buitentoepassingen. Voor siliconen geldt dat ze alleen toegepast worden voor beglazingen en structural glazing. (Een uitzondering daarop vormt uw badkamer binnen.) Wordt een siliconenkit namelijk op bijvoorbeeld lood aagebracht, dan is de hechting, in verband met zuurverbindingen in deze kit, problematisch.

Naast het gebruik van de juiste kit moet er bij de applicatie aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan.

Dit zijn bijvoorbeeld:

bij afdichting:

f. voldoende breedte van de voeg (kit kan of mag maximaal 25% vervormen)

f. breedte/diepte-verhouding: diepte = breedte: 3 + 6 mm

f. twee flanken hechting (met rugvulling)

f. ondergrond droog

f. primer op de voegkanten

bij verlijming:

f. kitdikte 3 mm minimaal

f. breedte minimaal 30 mm

f. juiste voorbehandeling: schoon, droog en primer op elke ondergrond

f. aandrukken zonder luchtinsluiting.

Uit dit alles moge duidelijk worden dat een juiste kitkeuze, een goede voorbehandeling door middel van primergebruik en een ervaren kitapplicateur essentieel zijn. Alleen dan wordt een duurzame afdichting of verlijming verkregen en behoren paniekoplossingen voorgoed tot het verleden.

Wilt u meer weten over verantwoord kitten, dan kan men natuurlijk inlichtingen inwinnen bij de NVK, de Nederlandse Vereniging van Kitverwerkende Bedrijven, telefoon 02207-40953 of bij Sika BV, telefoon 030-410120.

Reageer op dit artikel