nieuws

Vleuten-De Meern stemt in met Utrechtse bouwtaak

bouwbreed

De coalitiepartners in het nieuwe college van de gemeente Vleuten-De Meern zijn bereid om toch mee te werken aan de bouw van 20000 huizen in het kassengebied tussen de twee kernen Vleuten en De Meern.

De plannen van het rijk voor grootschalige woningbouw in de nieuw te bouwen stad Leidsche Rijn tussen Vleuten-De Meern en Utrecht, krijgen hiermee ruim baan.

De gemeente Vleuten-De Meern heeft zich lange tijd verzet tegen grootschalige woningbouw. De gemeente wilde meewerken aan de bouw van 15000 woningen, maar dan uitsluitend buiten het kassengebied.

Volgens burgemeester Westra moest de impasse bij de onderhandelingen worden doorbroken en de wederzijdse belangen onder ogen worden gezien. In het collegeprogramma van Vleuten-De Meern is opgenomen dat samen met Utrecht een plan wordt opgesteld over de nieuwbouw tussen de gemeenten. Een belangrijke voorwaarde voor overeenstemming met de stad Utrecht over de nieuwbouw is dat Vleuten-De Meern een aanzienlijk aantal woningen op eigen grondgebied mag bouwen, in plaats van de grond af te staan aan Utrecht.

De voorstellen over een nieuwe gemeentegrens tussen Utrecht en Vleuten-De Meern, tot dusverre een van de struikelblokken bij de onderhandelingen, zijn in voorbereiding bij de provincie. De Stichtse Milieufederatie schaart zich volledig achter het plan om in Vleuten-De Meern extra huizen te bouwen.

De milieuorganisatie geeft zelfs de voorkeur aan de bouw van 30000 woningen in het gebied. De plannen voor grootschalige woningbouw in de provincie geschiedt in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) om het grote tekort aan woningen in Utrecht te verminderen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels