nieuws

VKG maakt nieuwe versie van kwaliteitseisen

bouwbreed Premium

De Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) te Zoetermeer heeft een nieuwe versie gepresenteerd van de VKG-kwaliteitseisen. De uitgave is geheel herzien en aangepast aan de prestatie-eisen volgens het Bouwbesluit. Daarmee hebben architecten, opdrachtgevers en aannemers een actuele en praktische leidraad bij het maken van afspraken over de kwaliteit van kunststof gevelelementen.

Actualisering was ook wel nodig, want voor de produktie en montage van kunststof gevelelementen golden nog steeds de kwaliteitsvoorschriften van respectievelijk 1983 en 1987.

In de nieuwe editie van de VKG-kwaliteitsvoorschriften en -adviezen voor kunststof gevelelementen zijn ook nieuwe onderwerpen toegevoegd. Zo zijn bijvoorbeeld de voorschriften voor produktie en montage van kunststof kozijnen in de uitgave geintegreerd. Een andere aanvulling is de vermelding van alternatieven. De VKG kiest in de voorschriften voor de beste oplossing, maar ook acceptabele alternatieven worden vermeld.

Reageer op dit artikel