nieuws

Vastgoedfonds Uni-Invest koopt winkels aan

bouwbreed

De vastgoedfonds Uni-Invest heeft zijn beleggingen in winkels uitgebreid door een winkelportefeuille van f. 90 miljoen (exclusief de kosten) aan te kopen. De objecten in de zogenoemde Comvast-portefeuille zijn gelegen in middelgrote gemeenten in Nederland.

Het winkelbestand in de totale beleggingsportefeuille van Uni-Invest is hiermee toegenomen van 42,8 tot 50,2 procent. De overneming vindt plaats in twee stappen, waarbij betaald wordt met aandelen Uni-Invest. In eerste instantie heeft de vastgoedonderneming al f. 78,2 miljoen aan winkelpanden verworven via de uitgifte van 1,2 miljoen gewone aandelen Uni-Invest met een uitgifteprijs van f. 23. Voor het resterende deel van de Comvast-portefeuille geeft Uni-Invest ‘naar verwachting’ binnen veertien dagen nog eens 172205 eigen aandelen uit.

De gekochte winkelportefeuille zal vanaf 1 januari bijdragen aan het resultaat van Uni-Invest, waardoor naar de inschatting van het vastgoedbedrijf geen verwatering van de winst per aandeel zal optreden.

Reageer op dit artikel