nieuws

Vakcentrales protesteren tegen aanscherping referte-eis Flexibele arbeidsrelaties blokkeren toegang ww

bouwbreed

“Wij zijn met de overheid voorstander van flexibiliteit in arbeidsrelaties om werkloosheid tegen te gaan. Maar het is te gek voor woorden dat het gevolg daarvan voor werknemers kan zijn dat ze geen beroep ke doen op de Werkloosheidswet.

Dat zei FNV-voorzitter Stekelenburg bij de aanbieding van een brief aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voornemen de referte-eis in de ww aan te scherpen.

De brief, die werd overhandigd aan mevr. A.Doelman-Pel (CDA), is afkomstig van de drie vakcentrales CNV, FNV en MHP. Daarin wordt stelling genomen tegen het voorstel van staatssecretaris Wallage om de referte-eis in de ww van 26 weken op 35 weken te brengen. Dat houdt in dat men pas voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking kan komen als men voorafgaande aan die werkloosheid voortaan tenminste 35 weken hebt gewerkt. Die eis zal onder meer werknemers in de bouw hard treffen.

Volgens de regering leidt de toegenomen werkloosheid tot hogere ww-premies. En die hogere premies leiden weer tot hogere loonkosten en die weer tot een toename van de werkloosheid.

Negatieve spiraal

De drie vakcentrales zeggen in te stemmen met de wens van de regering deze negatieve spiraal te willen doorbreken. Maar maken ernstig bezwaar tegen de manier waarop. Er moet niet worden gesleuteld aan de ww. “FNV, CNV en MHP zijn van oordeel dat de ww een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid moet zijn, die juist in tijden van oplopende werkloosheid noodzakelijk is”, zo luidt het in de brief. waaraan Stekelenburg nog toevoegde “dat er dus niet in de sociale zekerheid gegrasduind moet worden om tekorten te ke dekken”.

Zwaarder getroffen

Behalve de algemene bezwaren tegen het voorstel van staatssecretaris Wallage gelden specifieke bezwaren. Zo zullen werknemers in diverse bedrijfstakken er zwaarder door worden getroffen dan andere. Bijvoorbeeld in bedrijfstakken waarbij de kans op werkloosheid als gevolg van niet te vermijden seizoensinvloeden groot is.

De vakcentrales noemen onder meer de bouwnijverheid in het algemeen en daarbij de wegenbouw in het bijzonder, alsmede de schilderssector en de agrarische sector.

In deze sectoren wordt al veelvuldig met contracten voor bepaalde duur gewerkt, terwijl de voorgestelde flexibilisering van de arbeidsmarkt dat fenomeen zal doen toenemen alsmede het werken met oproepcontracten, uitzendkrachten etc. Volgens de vakcentrales neemt de animo om in deze sectoren te gaan werken door die flexibele arbeidsrelaties en de gevolgen daarvan bij tijdelijke werkloosheid ook af.

In de bouw zou, aldus een onderzoek van de bouwbond FNV, ruim 23% van alle werknemers wel voldoen aan de 26 wekeneis, maar niet aan de 35 wekeneis. In de wegenbouw zou 28,5% wel aan de huidige eis voldoen, maar niet aan de voorgestelde scherpere referte-eis.

Eerder bleek uit onderzoek van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid dat van de werknemers in de schilderssector 56,25% niet meer in aanmerking zou komen voor een ww-uitkering als gevolg van het seizoenmatig karakter van de werkzaamheden.

Rol van overheid

De vakcentrales herinneren in de brief aan de Vaste Kamercommissie aan de speciale aandacht, die in de Memorie van Toelichting bij het voorstel wordt gewijd aan de bouwnijverheid. Dat doet men omdat de overheid als een van de grootste opdrachtgevers van de bouwnijverheid mede verantwoordelijk is voor de onevenwichtige spreiding van het werk over het jaar.

‘Volstrekt onvoldoende’

De actie die minister De Vries en staatssecretaris Wallage in dat kader toezeggen: “het probleem onder de aandacht brengen bij de meest betrokken bewindslieden”, is naar het oordeel van de vakcentrale “volstrekt onvoldoende en een miskenning van de ernst van de problematiek en de verantwoordelijkheid die de overheid daarvoor draagt”.

Behandeling van het voorstel door het parlement zal pas na de verkiezingen plaatsvinden, maar Stekelenburg liet nu al weten op de zaken terug te zullen komen als naar het oordeel van de centrales te weinig aan de bezwaren wordt tegemoet gekomen “welke coalitie er dan ook zal zitten”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels