nieuws

V en W: commotie rond Betuwelijn onbegrijpelijk

bouwbreed

“Dat fractievoorzitter Van Mierlo uitstel wil van het besluit tot aanleg van de Betuwelijn stond al in het verkiezingsprogramma van D66. Dat Milieudefensie de aanleg van de lijn een jaartje ‘in de ijskast’ wil stoppen komt een beetje laat, gezien het feit dat de Eerste Kamer vandaag met de aanleg zal instemmen. Dat Duitsland tenslotte meer tijd wil om alternatieve routes te bekijken heeft geen gevolgen voor het trace in Nederland.”

Met deze stellingen pareert het ministerie van Verkeer en Waterstaat de commotie die het afgelopen weekeinde en gisteren is ontstaan rond de Betuwelijn. Het ministerie zegt die commotie niet zo goed te begrijpen.

“De een lijkt in te haken op opmerkingen van de ander. Daarnaast is er van verschillende kanten, met name door de overheden in Duitsland, aangekondigd dat er brieven naar het ministerie zijn verstuurd. Wij hebben echter nog niks ontvangen en ke dus ook niet reageren”, aldus een woordvoerster van het ministerie. Voor wat betreft de Duitse grensregio Nederrijn, die aankondigde meer tijd te willen om naar alternatieve, milieuvriendelijke traces te kijken, merkt ze desondanks op dat dit het goed recht is van de Duitsers. “Het zegt echter niks over de aanleg van het Nederlandse deel van het trace. Voor zover wij weten haakt de Betuwelijn aan op bestaande spoorlijnen en moeten alleen op bepaalde plaatsen in Duitsland aanpassingen plaatsvinden. Hoe en wanneer de Duitsers dat doen maakt ons niet zoveel uit. Het door ons gekozen trace sluit immers in de grensregio gewoon aan op het bestaande Duitse spoornet. Hoe Duitsland de lijn verder wil laten lopen is niet onze zaak.”

Mosterd na maaltijd

De uitlatingen van Milieudefensie, die vindt dat megapoen als de Betuwelijn, de hoge snelheidslijn en de uitbreiding van Schiphol een jaartje in de ijskast moeten, doet het ministerie f. zeker als het gaat om de Betuwelijn aff. als ‘mosterd na de maaltijd’. “We zijn inmiddels in deel drie van de Planologische Kernbeslissing aangeland. Vandaag zal de senaat hier zijn goedkeuring aan geven.

Dat betekent dat er een tracebesluit is genomen en dat er slecht over details kan worden onderhandeld. Het zou toch een beetje zonde zijn als al dat werk weer opnieuw moet gaan plaatsvinden.”

Milieu-minister Alders zegt ook weinig te voelen voor uitstel van megapoen. Wel vindt hij dat er blijvend gediscussieerd moet worden over een duurzame inrichting van ons land. De aanleg van de Betuwelijn staat deze discussie echter niet in de weg, aldus de bewindsman in een reactie.

Reageer op dit artikel