nieuws

Utrecht ziet geld in organiseren Floriade

bouwbreed Premium

Het organiseren van de Floriade 2002 in de regio Utrecht vergt een investering van f. 128 miljoen. Volgens de stuurgroep Floriade 2002 kan de komst van de tuintentoonstelling de regio Utrecht ongeveer f. 1 miljard opleveren.

Samen met Tilburg, Haarlemmermeer en Midden-Delfland is de regio Utrecht door de Nederlandse Tuinbouwraad uitgenodigd zich definitief kandidaat te stellen.

De Utrechtse gemeenten, verenigd in het Regio Beraad Utrecht (RBU), hebben hierop positief gereageerd.

Gisteren werd in het Utrechtse door de Stuurgroep Floriade 2002 de begroting gepresenteerd.

De bedoeling is dat de tentoonstelling die vorig jaar in het Zuidhollandse Zoetermeer plaatshad, op grondgebied van Houten wordt georganiseerd. Na afloop van de tentoonstelling ke op de locatie woningen worden gebouwd.

Investering

Uit de begroting blijkt dat het organiseren van de Floriade een investering van ruim f. 128 miljoen vergt. Bij een bezoekersaantal van 3,5 miljoen zal de tentoonstelling f. 135 miljoen opbrengen.

Volgens de berekeningen van de stuurgroep kan de regio Utrecht rekenen op zo’n f. 1 miljard die door de komst van de Floriade wordt gegenereerd. “Bezoekers van de Floriade zullen worden gestimuleerd om tevens een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld de kastelen en buitenplaatsen langs de Vecht en de Langbroekerwetering, de Botanische Tuinen op Fort Hoofddijk of het Museumkwartier in de stad Utrecht”, aldus de Stuurgroep.

Bedrijfsleven

“Bedrijfsleven en overheid zullen de vruchten van deze investeringsimpuls plukken. Er zal een incidentele toename van de werkgelegenheid te zien zijn. Belangrijker is nog het feit dat deze impuls zal leiden tot een aanzienlijke versterking van de toeristisch- recreatieve infrastructuur in de regio.”

Hoewel dat natuurlijk voor alle mededingers naar de definitieve kandidatuur geldt, ziet de stuurgroep Floriade 2002 zich als een kansrijke kandidaat.

Immers, zo stelt de stuurgroep vast, de regio is centraal in het land gelegen, uitstekend ontsloten over weg en via het spoor. “Door de ligging in een toekomstige woningbouwlocatie zal het Floriadeprioject een hoge restwaarde kennen.”

Bidboek

De stuurgroep zal op 1 mei het zogenoemde bidboek aan de Nederlandse Tuinbouwraad aanbieden. Deze organisatie maakt vervolgens op 1 oktober bekend wie de Floriade in 2002 mag organiseren.

Reageer op dit artikel