nieuws

Uiterwaardenpark in Arnhem

bouwbreed

Arnhem wil langs de zuidoever van de Rijn een langgerekt uiterwaardenpark aanleggen.

Het park, waarvoor de plannen met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn uitgewerkt, moet de natuurgebieden Meinerswijk en Gelderse Poort met elkaar verbinden.

Hierdoor wordt een uitwisseling van dieren tussen beide gebieden mogelijk gemaakt. In het plan zijn bestaande plassen en parkjes opgenomen. Een probleem is nog dat de brede groenstrook uitbreiding van het bedrijventerrein Bakenhof beperkt. Het bestaande bestemmingsplan voorziet in bebouwing tot aan de Rijn zelf. Voor uitvoering van het veelomvattende plan wordt gerekend op rijkssteun.

Reageer op dit artikel