nieuws

Uitbreiding expositie voor milieuvriendelijk bouwen

bouwbreed Premium

De expositie voor milieuvriendelijk bouwen van de VIBA (Vereniging voor Integrale Biologische Architectuur) te ‘s-Hertogenbosch is uitgebreid met een tweede hal. In samenwerking met ruim negentig bedrijven worden hier milieuvriendelijke materialen en produkten tentoongesteld. De tweede hal van het VIBA-Centrum werd officieel geopend door dr. J.E. Andriessen, minister van Economische Zaken.

Andriessen gaf tijdens de opening de VIBA ‘een tien’. Hij sprak grote waardering uit voor het initiatief van de vereniging, onder andere omdat het VIBA-Centrum de marktwerking en innovatie op het gebied van milieuvriendelijke materialen en produkten bevordert. Hij zei zelfs dat Nederland haar positie kan versterken door de export van milieuvriendelijke bouwmaterialen en -technieken.

De minister zei verheugd te zijn, dat de VIBA ontgroeid is aan composttoiletten, leembouw en grasdaken. Uit de expositie blijkt echter, dat die elementen juist meer en meer aandacht krijgen. Wel terecht is de opmerking, dat het milieubewust bouwen zich heeft onttrokken aan de ‘sfeer van geitenwollen sokken’. Het gaat niet meer om onrealistische wensen, maar om bescheiden maatregelen die bouwbreed toegepast ke worden.

Een voorbeeld daarvan zijn de eisen en aanbevelingen van het Convenant Duurzaam Bouwen, dat onlangs in de regio ‘s-Hertogenbosch is afgesloten tussen woningbouwcorporaties, AVBB, stadsgewest en gemeenten. De meeste maatregelen ke direct door elk bouwbedrijf zonder extra kosten in praktijk gebracht worden.

De expositie van het VIBA-Centrum biedt niet alleen een overzicht van produkten en materialen. Ook dienstverlenende bedrijven zoals architecten- en ingenieursbureaus zijn vertegenwoordigd, evenals een aantal mens- en milieuvriendelijke bouwbedrijven en poontwikkelaars. Daarnaast beschikt het VIBA-Centrum over uitgebreide documentatie, een ruimte voor het houden van symposia, en een aantal adviseurs voor gezond en duurzaam bouwen en wonen. Met haar activiteiten richt de VIBA zich op korte termijn tot gemeenten, woningbouwcorporaties, beleggers en projectontwikkelaars. Op lange termijn hoopt de VIBA de producenten van produkten en materialen te bereiken, en de instellingen voor onderwijs en onderzoek.

Doelgroep

Een belangrijke doelgroep vormen de architecten en aannemers, omdat zij de bouwplannen opstellen en uitvoeren. Zij ke een grote rol spelen bij de keuze voor een mens- en milieuvriendelijke aanpak. Als ontwerper, bestekschrijver en calculator zijn zij direct betrokken bij de keuze voor bepaalde technieken en materialen.

De VIBA wil dan ook op korte termijn bereiken, dat 50% van de aannemers op de hoogte is van de toegevoegde waarde van de biologische en ecologische aanpak, en dat eveneens 50% bekend is met de economische voordelen van duurzaam bouwen.

Het VIBA-Centrum is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw B aan de Veemarktkade te ‘s-Hertogenbosch, telefoon 073-216943, telefax 073-211148.

Minister Andriessen van Economische Zaken opende de uitbreiding van de VIBA-expositie te ‘s-Hertogenbosch.

Reageer op dit artikel