nieuws

Steeds meer bedrijven blijken failliet te gaan

bouwbreed

Het aantal faillissementen dat in enig kwartaal wordt uitgesproken, blijft maar stijgen. Dat is al het geval sinds 1991. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg het aantal faillissementen 1755. Dat is 13% meer dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Van het aantal uitgesproken faillissementen in het eerste kwartaal blijkt het aantal in maart jl. (686) het grootst. Dit is het grootste aantal in een maand sedert juni 1983, zo deelt het Centraal Bureau voor de Statistiek mee. De stijging van het aantal faillissementen in het eerste kwartaal 1994 wordt voor een deel veroorzaakt door de toename van het faillissement van natuurlijke personen tot 329 tegen 231 in de eerste drie maanden vorig jaar. Niettemin nam het aantal bedrijven en instellingen dat het financiele loodje legde ook toe van 1323 vorig jaar tot 1425 in het heerste kwartaal 1994. Daarvan bleken er 576 eenmanszaken te zijn, 687 besloten vennootschappen, terwijl 162 zaken of instellingen een andere rechtsvorm bezaten.

Per bedrijfstak zijn relevante verschillen merkbaar. Zo liep het aantal failliete bedrijven in de industrie met 8% terug van 190 in het eerste kwartaal 1993 tot 174 nu. Daarentegen steeg het aantal failliete bedrijven in de bouwnijverheid van 179 tot 203 in de eerste drie maanden van 1994.

Het aantal faillissementen in zowel Zuid-Holland (417) als Noord-Holland (296) blijkt ook al sinds 1991 een stijgende tendens te vertonen. De provincie Flevoland kent het minste aantal gefailleerde zaken en/of personen, n.l. 34, gevolgd door de provincie Drenthe met 54.

Reageer op dit artikel