nieuws

Staking dreigt in metaalsector

bouwbreed Premium

De werkgeversorganisatie in de metaal- en elektrotechnische industrie, de FME, geeft geen millimeter toe op haar standpunt inzake de vervroegde uittreding. Een succesvolle hervatting van de cao-onderhandelingen ligt dan ook niet in de rede. De Industriebond FNV heeft al opgeroepen tot een staking op 15 april.

Het bestuur van de FME ziet geen enkele reden om af te wijken van de werkgevers-inzet in de cao-onderhandelingen, zo deelde een woordvoerder mee. “Wij houden bikkelhard vast aan ons standpunt over de vut”, zei hij.

Sum

De vut, die in de metaalindustrie sum heet, is in de onderhandelingen tot nu toe vrijwel het enige gespreksonderwerp geweest.

De werkgevers willen de vut-rechten beperken om de kosten ervan in de hand te houden. Zij hebben de vakbonden twee mogelijkheden voorgehouden: f het uitkeringspercentage gaat omlaag nderzoekf er wordt een maximum-premie voor de sum vastgelegd.

Voor de vakbonden zijn beide opties tot op heden onbespreekbaar geweest. Zij vinden dat ze al toegeeflijk genoeg zijn geweest door in te stemmen met het schrappen van de regeling die bepaalt dat werknemers met een dienstverband van veertig jaar in de bedrijfstak ke stoppen met werken.

15 april

De Industriebond FNV week opgeroepen tot een staking op 15 april. De vakbond organiseert op die dag een manifestatie in Utrecht. “Dat is bij ons een beetje slecht gevallen”, zei de FME-woordvoerder.

“Wij houden er niet van om te onderhandelen onder druk van een dreigende staking.”

De Industrie- en Voedingsbond CNV doet aan de actie niet mee. Die bond wil eerst zijn leden raadplegen alvorens over te gaan tot staking.

Reageer op dit artikel