nieuws

Sociaal plan kost SFB tientallen miljoenen

bouwbreed

Uitvoering van een sociaal plan in het kader van een reorganisatie die voortvloeit uit nieuwe regelgeving op gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zal het Sociaal Fonds Bouwnijverheid tientallen miljoenen guldens kosten. Dit bedrag geeft meteen aan dat de totale kosten van reorganisaties bij alle bedrijfsverenigingen in ons land, veel en veel hoger zullen uitvallen dan de tot nu toe geraamde f. 110 miljoen.

Overigens heeft staatssecretaris Wallage van Sociale Zaken en Werkgelegenheid grote moeite met een door de gezamenlijke uitvoeringsorganen werknemersverzekeringen opgesteld sociaal plan voor de noodzakelijke ingrijpende reorganisaties (er moeten 5000 arbeidsplaatsen verdwijnen).

Het sociaal plan is goedgekeurd door de Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad, maar Wallage heeft dit besluit voor zes weken geschorst. Hij wil eerst per bedrijfsvereniging duidelijkheid hebben over de personele gevolgen van de invoering van de wet Terugdringing Ziekteverzuim en wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (TZ/ Arbo) en de wet Voorzieningen Gehandicapten. Bovendien wil de staatssecretaris eerst in kaart gebracht zien welke initiatieven de uitvoeringsorganen in organisatorisch opzicht voor hun personeel hebben genomen of nog zullen nemen. Vervolgens kan dan per uitvoeringsorgaan een beeld naar voren komen van het te verwachten gebruik van het sociaal plan.

De directie van het SFB wil niet ingaan op de vraag of en welke gevolgen het schorsingsbesluit van de staatssecretaris heeft voor de reorganisatie bij de eigen instelling. Voorzitter J.W.H.M. van Waaijen van de Ondernemingsraad van het SFB verwacht niet dat dit besluit consequenties heeft. Maandagmiddag zal in een overlegvergadering het door de directie gepresenteerde sociaal plan worden behandeld. Hoe dat er precies uitziet weet hij nog niet, maar volgens hem bestaat de indruk dat toepassing van de zogeheten 55- en 57,5-jarigen wellicht niet nodig is.

Hoge kosten

Van Waaijen verwacht dat met uitvoering van het sociaal plan hoge kosten gemoeid zullen zijn. Hoe hoog weet hij nog niet: “Enkele maanden geleden werd in een notitie aan het SFB-bestuur gerept van f. 43 miljoen. Maar dat stuk is teruggenomen, omdat het bedrag aan de te lage kant bleek. Nu hoor ik al een bedrag van f. 60 miljoen noemen. We zien wel wat het uiteindelijke bedrag wordt. Duidelijk is wel dat de kosten van reorganisaties bij alle uitvoeringsorganen aanmerkelijk hoger zal zijn dan de nu genoemde f. 110 miljoen. Die raming is echt aan de veel te lage kant.”

Reageer op dit artikel