nieuws

SAOB

bouwbreed

De SAOB, de Stichting Arbeidstechnisch Onderzoek Bouwnijverheid, bestaat in mei veertig jaar. De stichting, die over het algemeen in stilte haar goede werk verricht, wil dit heugelijke feit onder meer onder de aandacht brengen door een discussie over kwaliteitsdenken in de bouw te beginnen. Daartoe heeft de secretaris van de stichting, A.C. Dolk, een uitvoerig verhaal geschreven over de theorie van prof. Bolwijn en prof Kumpe, dat een bedrijf verschillende stadia moet doorlopen om te komen tot werkelijk zogeheten Total Quality management met gevolgen voor fexibiliteit en innovatief vermogen van de onderneming.

Veel bedrijven zijn bezig met certificering en denken daarom na over kwaliteitsmanagement. Het is daarom heel goed mogelijk dat het verhaal van de heer Dolk reacties oproept.

Voor menigeen zal het verhaal te theoretisch of te abstract zijn. Wellicht zijn er lezers die uit de eigen praktijk wenken over kwaliteitsverbetering ke geven. Houdt uw licht niet onder de korenmaat, maar stimuleer ook anderen om mee te denken.

Cobouw nodigt zijn lezers uit om reacties op papier te zetten. Cobouw zal deze reacties plaatsen om op die manier een bijdrage te leveren aan een discussie die interessant kan zijn voor de alle deelnemers aan het bouwproces.

U kunt uw reacties sturen naar Cobouw, postbus 34, 2501 Den Haag.

Reageer op dit artikel