nieuws

Rotterdam ziet meer in serviceflats

bouwbreed

Vijf Rotterdamse bejaardenhuizen die op de nominatie staan om te worden gesloten (Mathenesser Bogert, het verzorgingsgedeelte van Valckensteyn, Siloam en in Ommoord Boekholt en Oldenoord) moeten worden verbouwd tot serviceflats.

Dat meldt direkteur Laman van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) in het concept-ontwerpplan op de bejaardenoorden 1994-1998. Uiterlijk in september moet een beslissing worden genomen omdat anders extra subsidiemogelijkheden vervallen. Door de bejaardentehuizen een nieuwe bestemming te geven hoopt de gemeente een verschuiving naar een andere wijze van ouderenzorg te bewerkstelligen. De aanvankelijk op f. 21 miljoen geraamde bezuiniging kan met de uitvoering van de voorgestelde plannen tot f. 12 miljoen worden teruggebracht.

Reageer op dit artikel